För dig som är student på Specialist­sjuksköterske­programmen Ansökan om VFU utomläns

Här hittar du blanketter för ansökan om VFU utomläns för respektive inriktning på Specialistsjuksköterskeprogrammen.

Anestesisjukvård, Operationssjukvård, Intensivvård och Onkologisk vård

Ambulanssjukvård

Kirurgisk vård och Medicinsk vård

Barn och Ungdom

Distriktssköterska

Vård av äldre och Psykiatrisk vård