För dig som är student på Specialist­sjuksköterske­programmen Ansökan om VFU utomläns

Här hittar du blanketter för ansökan om VFU utomläns för respektive inriktning på Specialistsjuksköterskeprogrammen.

Anestesisjukvård, Operationssjukvård, Intensivvård och Onkologisk vård

Kirurgisk vård och Medicinsk vård

Barn och Ungdom, Barnhälsovård och Elevhälsovård

Barn och Ungdom, Barnsjukvård

Distriktssköterska

Psykiatrisk vård

LR
Innehållsgranskare:
Anna Malmborg
2023-04-03