För studenter på kursen Specialistsjuksköterskan som verksamhetsutvecklare, 7,5 hp kurskod 2VA010

Kursens övergripande mål är att utifrån specialistsjuksköterskans ansvarsområde lära sig att arbeta med verksamhetsutveckling och förbättringskunskap för att självständigt leda omvårdnadsarbetet med syfte bedriva ett person- och familjecentrerat, evidensbaserat och patientsäkert arbete för äldre människor.

Kursplan

Inför kursstart

Kursen startar Måndagen den 6 november. De två första dagarna ägnas åt egna studier. Bekanta dig med kursens båda moment, teman och studieuppgifter. 

Onsdag den 8 november är en introduktionsdag som genomförs i Zoom och är schemalagd 08.45-15.30.

  • Kl. 08.45-09.25 har vi kursintroduktion i kursen Specialistsjuksköterskan som verksamhetsutvecklare, se schema.
  • Kl. 09.30- 15.30 har vi en gemensam introduktionsdag i Zoom tillsammans med specialistsjuksköterskeutbildningarna med inriktning onkologi, medicin och kirurgi, se schema.

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är  obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Mer information om webbregistrering.

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör (se kontaktuppgift nedan).

Tillgång till kursrummet i Canvas ges endast när du registrerar dig i Ladok.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen

VFU under graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar bör du kontakta kursansvarig och/ eller examinator för en riskbedömning inför din VFU. 

Läs mer om nya riktlinjerna för gravida och ammande studenter

Region Stockholm

Arbetsmiljöverket

Schema

HT23 2VA010 T4

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på  grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering. 

Kursutvärdering samt analys H21 2VA010

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelning för omvårdnad

Gunnel Wärn-Hede

Kursansvarig
852483647

Marcela Millas

Utbildningsadministratör
Profile image

Anna Malmborg

Studievägledare
852483768

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Notera att du i de flesta kurser endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

AB
Innehållsgranskare:
Marcela Millas
2023-10-24