För studenter på kursen Specialistsjuksköterskan som verksamhetsutvecklare, 7,5 hp kurskod 2VA010

Kursens övergripande mål är att utifrån specialistsjuksköterskans ansvarsområde lära sig att arbeta med verksamhetsutveckling och förbättringskunskap för att självständigt leda omvårdnadsarbetet med syfte bedriva ett person- och familjecentrerat, evidensbaserat och patientsäkert arbete för äldre människor.

Kursplan

Covid-19

Den teoretiska delen av kursen kommer tillsvidare ske som distansundervisning . Vidare undervisningen kan antingen ske via distansundervisning eller på campus beroende på rådande rekommendationer pga. pågående pandemin.

Läs mer på KIs informationsida till studenter om undervisning med anledning av corona.

Inför kursstart

Kursstart HT22: Måndag 7/11, tid och plats kommer. 

Vi träffas första gången Måndagen den 7 November kl xx. Zoomlänkar kommer att skickas till er av ansvarig lärare. Hela terminsschemat hittar du längre ner på denna sida.

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Registreringsperioden för kursen i Ladok är en vecka innan kursstart och 3 dagar efter kursstart. 

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i ladok. Mer information om webbregistrering.

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör (se kontaktuppgift nedan).

Tillgång till kursrummet

Du kommer att  få en e-postinbjudan till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Zoom undervisning - med anledning av situationen kring Covid-19

Undervisning (föreläsningar, seminarier) kommer ske i Zoom. Varje student säkerställer därför att datorn har tillräckligt bra uppkoppling för deltagande med både bild och ljud. För mer information om zoom, se nedan.

Undervisningen kommer att bedrivas delvis eller helt på distans pga covid 19. Vi kommer att undvika att träffas på Campus i den nån det går. Mer information kommer under terminens gång.

VFU färdighetsträning och klinisk examination kommer dock att ske på plats

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen

VFU under graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar bör du kontakta kursansvarig och/ eller examinator för en riskbedömning inför din VFU. 

Läs mer om nya riktlinjerna för gravida och ammande studenter

Region Stockholm

Arbetsmiljöverket

Programgemensam dag för nya specialistsjuksköterskedeltagare

Välkommen till en programgemensam dag för alla studenter samt deltagare som startar ett Specialistsjuksköterskeprogram HT21.

 

Dagen kommer att hållas digitalt den 3 december 2021 - Se programmet 

 

Zoomlänk kommer finns tillgänglig i kursrummet i Canvas.

 

Programgemensam dag för nya specialistsjuksköterskedeltagare

HT 21 Schema 2VA010

Kursutvärdering H21 2VA010

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de 

riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på  grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering. 

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Sektionen för omvårdnad

Gunnel Wärn-Hede

Kursansvarig

Marcela Millas

Utbildningsadministratör

Anna Malmborg

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.