För studenter på kursen Teoretisk grund för arbete inom distriktsvård, 7,5 hp kurskod 2DS010

På kurswebben för 2DS010 (campus och distans) hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursens övergripande mål är att studenten ska kunna skapa förutsättningar för, ansvara för och leda god, patientsäker och evidensbaserad vård och omvårdnad ur ett livsvärldsperspektiv.

Kursplan

Välkomstinformation Campus HT23

Kurs 2DS010 är den fjärde kursen i distriktssköterskeutbildningen - campus och genomförs i Termin 1.

Information för hela distriktssköterskeutbildningen - campus.

  • Det är en campusbaserad kurs i helfart och pågår i 5 veckor från den 11 december 2023 till den 14 januari 2024.
     
  • Kursen bedrivs på helfart vilket innebär 40 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 40 timmar i veckan efterlevs.

Välkomstinformation Distans HT23

Kurs 2DS010 är den fjärde kursen i distriktssköterskeutbildningen - distans och genomförs i Termin 2. 

Information för hela distriktssköterskeutbildningen - distans.

  • Det är en webbaserad distanskurs på halvfart och pågår 10 veckor från den 6  november 2023 till den 14 januari 2024.
     
  • Kursen bedrivs på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs.

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Information om webbregistrering.

Notera att du endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Schema HT23 Campus och Distans

Schema publiceras senast 2 veckor innan kursstart.

Zoomlänkarna hittar ni i kursrummet i Canvas.

Schema tidigare terminer

Schema VT23 2DS010 Campus (digitalt schema i TimeEdit)

Schema VT23 2DS010 Distans (digitalt schema i TimeEdit)

 

 

Omexamination

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering:

Kursanalys VT23 2DS010 Campus

Kursvärdering VT23 2DS010 Campus

Kursvärdering VT23 2DS010 Distans

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Albertine Ranheim

Kursansvarig Distans / Examinator Campus

Eva Sundborg

Kursansvarig Campus / Examinator Distans

Camilla Öberg

Utbildningsadministratör

Helen Ågren

Studievägledare
0702136936

Maria Bokedal Langius

Utbildningssamordnare - VFU

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. 

Notera att får endast tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

AR
Innehållsgranskare:
Camilla Öberg
2023-07-17