För studenter på kursen Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, praktisk tillämpning, 4,5 hp kurskod 9K8110

Kursen ger deltagarna praktisk erfarenhet av att genomföra traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom med PTSD, inom ramen för barn- och ungdomspsykiatri.

Kursplan

Schema 

Länk

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här kommer de kursutvärderingar som görs på kursen att läggas upp allt eftersom.

Kontaktuppgifter

Josefin Ahlqvist

Kursansvarig
Profile image

Sarah Thylén

Kursadministratör
852482794
ST
Innehållsgranskare:
Sarah Thylén
2023-11-08