För studenter på kursen Verksamhetsförlagd utbildning inom distriktsvård och omvårdnad inom hemmiljö, 7,5 hp kurskod 2DS011

På kurswebben för 2DS011 (campus och distans) hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursens övergripande mål är att studenten genom tillämpning och integrerat teoretisk kunskap och aktuell forskning självständigt visar förmåga att kunna leda och utveckla patientsäker och evidensbaserad omvårdnad ur ett livsvärldsperspektiv inom ramen för primärvård och hemsjukvård.

Kursplan

Välkomstinformation Campus HT24

Kurs 2DS011 är den sjätte kursen i distriktssköterskeutbildningen - campus och genomförs i Termin 2.

Information för hela distriktssköterskeutbildningen - campus.

  • Det är en campusbaserad kurs i helfart och pågår i 5 veckor från måndagen den 7 oktober till den 10 november 2024.
     
  • Kursen bedrivs på helfart vilket innebär 40 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 40 timmar i veckan efterlevs.

Välkomstinformation Distans HT24

Kurs 2DS011 är den sjätte kursen i distriktssköterskeutbildningen - distans och genomförs i Termin 3. 

Information för hela distriktssköterskeutbildningen - distans.

  • Det är en webbaserad distanskurs på halvfart och pågår i 10 veckor från måndagen den 11 november 2024 till 19 januari 2025.
     
  • Kursen bedrivs på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs.

VFU

Följ denna länken för information om dina VFU veckor

Kursen är verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom distriktsvård på vårdcentral och hemsjukvård. VFU omfattar 32 timmar/vecka för studenter på helfart och 16 timmar/vecka för studenter på halvfart (distans). Resterande tid i veckan (8 timmar respektive 4 timmar) används för studieuppgifter/examination. 

Under VFU sker handledning och reflektion individuellt och/eller i grupp. Ungefär i mitten av kursen träffas kursansvarig lärare, handledare och student för en avstämning, vanligen via zoom. Avsikten är att i god tid bistå den student som riskerar att inte uppnå lärandemålen för kursen.

Schema Campus och Distans HT24

Schema för HT24 publiceras senaste två veckor innan kursstart. Zoomlänkar hittar ni i Canvasrummet.

Schema tidigare terminer

Schema för VT24 2DS011 Distans

Schema för VT24 2DS011 Campus

Schema HT23 2DS011 Distans

Schema HT23 2DS011 Campus

 

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen.

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Notera att du endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Information om webbregistrering.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärderingar: 

Kursvärdering VT24 2DS011 Campus

Kursvärdering HT23 2DS011 Distans

Kursvärdering HT23 2DS011 Campus

Kursanalys

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Profile image

Veronica Lundberg

Kursansvarig och Examinator Campus
Profile image

Eva Sundborg

Kursansvarig och Examinator Distans
+46852483688
Profile image

Camilla Öberg

Utbildningsadministratör

Helen Ågren

Studievägledare
+46852483920
Profile image

Maria Bokedal Langius

Utbildningssamordnare - VFU

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. All information och kommunikation sker via lärplattformen Canvas. 

Du får tillgång till kursrummet när du registrerar dig på kurstillfället i Ladok. 

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

ES
Innehållsgranskare:
Camilla Öberg
2024-04-09