Aktuellt kursutbud inom beroendevård

Vi erbjuder ett brett utbud av kurser inom beroendvård. Alla ger högskolepoäng och de flesta kurserna ges digitalt på distans. Många av kurserna blir snabbt fulltecknade. Boka din plats på någon av dessa kurser idag!

Möte mellan två personer
Foto: Getty Images

Beroendetillstånd i vuxenpsykiatrin - att uppmärksamma och behandla (7,5 hp)

Hög alkoholkonsumtion, bruk av beroendeskapande läkemedel samt narkotika är vanligt bland patienter inom vuxenpsykiatrin, men uppmärksammas alltför sällan. I denna kurs får du fördjupade kunskaper om dessa substanser samt evidensbaserade metoder för hur du kan uppmärksamma och behandla alkohol-, läkemedels samt narkotikaberoende i din kliniska vardag. Kursen ges digitalt på distans.

Läs mer och anmäl dig till Beroendetillstånd i vuxenpsykiatrin - att uppmärksamma och behandla.

Cannabis - förekomst, skador och behandling (3 hp)

En kurs för dig som möter personer med ett cannabisproblem. Du kommer få en översikt av cannabisproblematik, prevalens och epidemiologi. Du kommer även få kunskaper om skaderisker, påverkan på hjärnan, beroendeutveckling och behandling. Kursen lägger stort fokus på praktisk klinisk tillämpning.

Läs mer och anmäl dig till till Cannabis - förekomst, skador och behandling.

KBT-baserad behandling av alkoholproblem med fokus kontrollerat drickande (5 hp)

De flesta som söker vård för alkoholberoende vill försöka dricka kontrollerat snarare än att avstå alkohol helt. Ett stort antal studier visar att många av dessa kan uppnå ett kontrollerat drickande. Att erbjuda behandling med inriktningen kontrollerat drickande kan bredda behandlingsutbudet, och kan även bidra till att fler söker behandling för att förändra sina alkoholvanor. Kursen kommer att ges digitalt på distans.

Läs mer och anmäl dig till KBT-baserad behandling av alkoholproblem med fokus kontrollerat drickande.

Återfallsprevention (3 hp)

Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi, KBT. Återfallsprevention är en metod för att hjälpa klienter/patienter att undvika återfall efter inledd beteendeförändring. Metoden används vid flera olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol och droger.

Läs mer och anmäl dig till Återfallsprevention.