Aktuellt kursutbud inom beroendevård

Vi erbjuder ett brett utbud av kurser inom beroendvård. Alla ger högskolepoäng och de flesta kurserna ges digitalt på distans. Många av kurserna blir snabbt fulltecknade. Boka din plats på någon av dessa kurser idag!

Möte mellan två personer
Foto: Getty Images

Beroendetillstånd (12 hp)

En kurs för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper kring beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser.

KBT-baserad behandling av alkoholproblem med fokus kontrollerat drickande (5 hp, distans)

De flesta som söker vård för alkoholberoende vill försöka dricka kontrollerat snarare än att avstå alkohol helt. Ett stort antal studier visar att många av dessa kan uppnå ett kontrollerat drickande. Att erbjuda behandling med inriktningen kontrollerat drickande kan bredda behandlingsutbudet, och kan även bidra till att fler söker behandling för att förändra sina alkoholvanor. 

Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården (7,5 hp)

Arbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande? Arbetar du med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta? I den här kursen lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning både individuellt och i grupp.

Motivationshöjande behandling (MET) (3 hp)

Motivationshöjande behandling (”motivational enhancement therapy”, MET) är en evidensbaserad behandlingsmetod som syftar till att framkalla motivation till förändring av alkoholkonsumtion hos personer med alkoholberoende. 

Återfallsprevention (3 hp, distans)

Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi, KBT. Återfallsprevention är en metod för att hjälpa klienter/patienter att undvika återfall efter inledd beteendeförändring. Metoden används vid flera olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol och droger.

Mer information och anmälan

I kurskatalogen nedan kan du söka efter den kurs du är intresserad av. De flesta av dessa kurser ges löpande. Om du är intresserad av en kurs som inte har en anmälan öppen är du varmt välkommen att kontakta: uppdragsutbildning@ki.se för att höra när anmälan öppnar till nästa omgång.

Michelle Azorbo
2023-09-14