Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp

Närmare 3 000 kursdeltagare har genomgått denna utbildning med genomgående mycket höga utvärderingar. Utbildningen, som omfattar 30 hp, bedrivs på halvfart under ett år, totalt fördelad över 10 kursveckor på campus och egna studier däremellan. 

Meeting
Foto: Unsplash.com

Utbildningen har utvecklats under många årtionden utifrån deltagarnas förväntningar och utvärderingar till att blir den utbildning som bäst bemöter behovet hos dagens, och även framtida, chefer och ledare inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller annan människovårdande verksamhet.

Som deltagare får du utveckla ditt personliga ledarskap i förhållande till ditt nuvarande eller framtida ledar- eller chefsuppdrag inom organisationen och får ökad kunskap om ämnet ledarskap och organisationsutveckling baserat i ämnesområdets vetenskapliga grund.

Beskrivning av utbildningen

Utbildningen ökar din förmåga att utöva ledarskap på ett mer professionellt sätt genom att du utvecklar din förmåga att förstå hur du ska använda dina personliga styrkor i din ledarroll/chefsuppdrag i förhållande till organisationens mål och syfte. Du ges möjlighet att reflektera över ditt eget ledarbeteende och personliga ledarskap. Du får ökad kunskap om ämnet ledarskap och organisationsutveckling baserat på forskningsområdets vetenskapliga grund. 

Efter avslutad utbildning kommer du ha möjlighet att gå fortsättningskursen Ledarskap och organisationsutveckling 2, som leder till en magister i medical management.

Innehåll

Ledarskap och organisationsutveckling, 30 hp består av fyra delkurser:

  • Ledarskap och medarbetarskap, grupp och team, 7,5 hp
  • Att leda i en organisatorisk kontext, 7,5 hp
  • Ledarskap – personlig utveckling, 7,5 hp
  • Att leda i förändring, 7,5 hp

Dessa fyra delmoment går även att läsas var för sig, dock rekommenderas starkt att de läses i turordning. 

Träffa våra kursdeltagare

Syfte

  • Att utifrån grundläggande teori och ett vetenskapligt förhållningssätt utveckla deltagarnas förmåga att förstå relationen mellan person och roll i relation till organisationens mål och övergripande syfte.
  • Att utveckla sin kompetens och identitet som chef/ledare.
  • Att utifrån teoribildning inom ämnesområdet studera organisationens uppbyggnad samt förstå hur den förhåller sig till sin omvärld.

Ämnesområdet behandlas utifrån ett utvecklings- och förändringsperspektiv. Mer information finns i kursplanen. 

Upplägg

Utbildningen, som omfattar 30 hp, bedrivs på halvfart under ett år, totalt fördelad över 10 kursveckor på campus och egna studier däremellan. 

Tid och plats

Nästa utbildningsstart planeras starta någon gång under under 2024 eller 2025.

Plats: Karolinska Institutet Campus Solna.

Vem riktar sig utbildningen till

Utbildningen riktar sig till nuvarande eller framtida chefer och ledare inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller annan människovårdande verksamhet.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp. Därutöver krävs minst 2 års yrkeserfarenhet med arbetsledande uppgifter inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Kostnad

98 000 SEK exkl. moms för hela utbildningen. 

27 000 SEK exkl. moms för en delkurs. 

Anmälan

Anmälan är stängd. Du kan göra en intresseanmälan så hör vi av oss så fort anmälan öppnar.

Kontakt

Profile image

Susanna Sjunneryd

Projektsamordnare
Michelle Azorbo
2023-06-22