Skip to main content

Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp

Nu erbjuder Karolinska Institutet denna uppskattade och mycket efterfrågade utbildning som uppdragsutbildning. Närmare 3000 kursdeltagare har genomgått denna utbildning med genomgående mycket höga utvärderingar.

Meeting

Utbildningen har utvecklats under många årtionden utifrån deltagarnas förväntningar och utvärderingar till att blir den utbildning som bäst bemöter behovet hos dagens, och även framtida, chefer och ledare inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller annan människovårdande verksamhet.

Som deltagare får du utveckla ditt personliga ledarskap i förhållande till ditt nuvarande eller framtida ledar- eller chefsuppdrag inom organisationen och får ökad kunskap om ämnet ledarskap och organisationsutveckling baserat i ämnesområdets vetenskapliga grund.

Beskrivning av utbildningen

Utbildningen ökar din förmåga att utöva ledarskap på ett mer professionellt sätt genom att du utvecklar din förmåga att förstå hur du ska använda dina personliga styrkor i din ledarroll/chefsuppdrag i förhållande till organisationens mål och syfte. Du ges möjlighet att reflektera över ditt eget ledarbeteende och personliga ledarskap. Du får ökad kunskap om ämnet ledarskap och organisationsutveckling baserat på forskningsområdets vetenskapliga grund.

Innehåll

Utbildningen består av fyra delkurser om 7,5 hp. Du kan anmäla dig till hela utbildningen eller till den första delkursen. Om du väljer att gå den första delkursen kan du fortsätta att ta kurserna i tur och ordning, om du så önskar.

 • Ledarskap och organisation
   
 • Organisation, styrning och organisering
   
 • Ledarskap – personlig utveckling
   
 • Ledarskap och förändringsarbete

Träffa våra kursdeltagare

Syfte

 • Att utifrån grundläggande teori och ett vetenskapligt förhållningssätt utveckla deltagarnas förmåga att förstå relationen mellan person och roll i relation till organisationens mål och övergripande syfte.
 • Att utveckla sin kompetens och identitet som chef/ledare.
 • Att utifrån teoribildning inom ämnesområdet studera organisationens uppbyggnad samt förstå hur den förhåller sig till sin omvärld.

Ämnesområdet behandlas utifrån ett utvecklings- och förändringsperspektiv.

Upplägg

Utbildningen ges höstterminen 2020 och vårterminen 2021.

Nästa utbildningsstart planeras till hösten 2020 med start vecka 35.

Kursveckorna under hösten 2020 är v.35, 38, 42, 46 och 50.
Kursveckorna under våren 2021 är v.3, 7, 11, 14 och vecka 19.

Utbildningen ges på halvfart under ett års tid. Schemalagd undervisning ges vid institutionen under cirka fem kursveckor per termin.

Vem riktar sig utbildningen till

Utbildningen riktar sig till nuvarande eller framtida chefer och ledare inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller annan människovårdande verksamhet.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp. Därutöver krävs minst 2 års yrkeserfarenhet med arbetsledande uppgifter inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Kostnad

98 000 SEK exkl. moms för hela utbildningen. 27 000 SEK exkl moms för en delkurs. 

Anmäl dig

Anmäl dig till hela utbildningen här.

Anmäl dig till delkurs 1 här. 

Kontakt