För studenter på kursen Omvårdnad inom elevhälsans medicinska insatser, 7,5 hp kurskod 2BU020

Kursens övergripande mål är att studenten självständigt och systematiskt ska kunna bedöma, planera, genomföra och utvärdera åtgärder för att bedriva omvårdnad och hälsoarbete utifrån ett hälsoperspektiv inom verksamheten elevhälsans medicinska insatser (EMI) med fokus på barn och ungdomar i åldern 6 -18 år.

Här på kurswebben hittar du bland annat kursplan, länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas.

Kursplan

Kursinformation

Kursen ges en gång per termin (vårtermin med start vecka 15 och hösttermin med start vecka 47). Kursen är uppdelad i två moment och omfattar 8 veckors studier.

Moment 1 innehåller teoretiska kurser och ges på halvfart (6 veckor). Moment 2 innehåller verksamhetsförlagd utbildning inom barnhälsovården och ges på helfart (2 veckor).  

Inför kursstart

Nästa kursstart VT24: Kursen startar med introduktion och föreläsningar via Zoom måndag den 8 april, se preliminärt schema längre ned på sidan. 

Teoriavsnittet ges på halvfart och kommer ske digitalt via Canvas och Zoom. Zoomlänkar kommer finnas tillgängliga i kursrummet.

Den verksamhetsförlagda utbildningen sker på helfart under vecka 17-18. Programspecifik information om VFU för studenter på Barn och ungdom finner du på programwebben.

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Mer information om webbregistrering.

Genom att registrera dig i Ladok får du tillgång till kursrummet i Canvas.

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör, se kontaktuppgifter nedan.

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. 

Tillgång till kursen i Canvas får du automatiskt efter att du registrerat dig på kursen i Ladok.

Logga in i Canvas 

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas Studentguide 

Preliminärt schema VT24

Kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

Kursvärdering HT2023

Kursanalys VT2023

Kontaktuppgifter

Catarina Cederved

Kursansvarig
Profile image

Anna Malmborg

Studievägledare
Profile image

Maria Bokedal Langius

Utbildningssamordnare
Profile image

Linda Schöldberg

Utbildningsadministratör
AT
Innehållsgranskare:
Linda Schöldberg
2024-03-25