För dig som är student på Specialist­sjuksköterske­programmen Distriktssköterska

Programmet ger kompetens inom omvårdnad och folkhälsoarbete på hälso- och sjukvårdens första vårdnivå. Grunden i distriktssköterskans arbete är möten med människor i alla åldrar och varierande hälso- och sjukdomstillstånd. Distriktssköterskans arbete präglas av ett holistiskt och patientcentrerat förhållningssätt baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Utbildningsplaner

I utbildningsplanen hittar du de övergripande målen för programmet, innehåll och upplägg. Nedan finner du den senast gällande utbildningsplanen. Äldre utbildningsplaner kan du söka fram i Karolinska institutets kurs- och utbildningsplanearkiv. 

Om du vill du veta mer om utbildningens innehåll och lärandemål, läs utbildningsplanen

Distriktssköterska helfart

Distriktssköterska halvfart

Programöversikt Distriktssköterska Helfart

Programupplägg för studenter antagna från och med VT21

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Programöversikt distriktssköterska halvfart

Programupplägg för studenter antagna från och med VT21 

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

LR
Innehållsgranskare:
Anna Malmborg
2023-10-18