Facade Aula Medica

Att leda i förändring, HT2023

Denna kurs är den fjärde av de fyra delkurserna i den uppskattade och mycket efterfrågade utbildningen Ledarskap och organisationsutveckling 1 som under många årtionden utvecklats utifrån deltagarnas förväntningar och utvärderingar till att bli den utbildning som bäst möter behovet hos nuvarande och framtida chefer och ledare inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller annan människovårdande verksamhet.

Om kursen

Denna kurs kombineras med fördel med kurserna ”Ledarskap och organisation” 7,5 hp, ”Organisation, styrning och organisering” 7,5 hp och ”Ledarskap – personlig utveckling” 7,5 hp. Kurserna kan läsas tillsammans eller var för sig och ger en mycket slagkraftig kompetensutveckling för deltagaren inom ledarskap och organisationsutveckling.

Upplägg

Utbildningen bedrivs på halvfart. Kursveckorna består av litteraturseminarier, föreläsningar, individuella- och gruppredovisningar, handledning i grupp och gruppdynamiska övningar. Varje kursvecka avslutas med reflekterande över lärandet.

Det pedagogiska kursupplägget bygger på att genomgående och systematiskt under kursen koppla samman betydelsen av personlig erfarenhet, reflektion, teoretisk kunskap och praktisk handling. Härigenom kommer du som deltagare att utveckla ditt personliga ledarskap i förhållande till det ledar- eller chefsuppdrag du har, eller planerar att ha, inom din organisation.

Behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård, social omsorg eller annat människovårdande ämnesområde och minst 2 års yrkeserfarenhet i ledande befattning inom nämnda verksamhetsområden.

Deltagarna ska ha gått de tidigagare delkurserna i Ledarskap och organisationsutveckling 1.

Kursplan

Kursplan för Att leda i förändring.

Tid och plats

Fysiska kursträffar ges vid Karolinska Institutet Campus Solna v42, v46, v50.

Mer information

Susanna Sjunneryd, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: susanna.sjunneryd@ki.se
Tel: 08-524 864 32

Anmälan

Sista anmälningsdag är 2023-06-19.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 27 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp

Om uppdragsutbildning