Uppdragsutbildningar för skolpersonal

För dig som arbetar med barn och ungdomar i både privat och offentlig sektor. Här hittar du kurser för bland annat: skolchefer, lärare, elevhälsopersonal, fritidsledare, fältassistenter, socialsekreterare, socialpedagoger och behandlingsassistent.

Skolklass och lärare.
Foto: Getty images.

Skolfokusdagarna 

Under Skolfokusdagarna får du kunskaper och insikter för att utforma en tillgänglig undervisning, förebygga ohälsa och minska hinder för inlärning. Vi fördjupar oss i olika högaktuella ämnen som t.ex. barn med komplexa svårigheter, skolfrånvaro, sociala mediers påverkan, psykisk ohälsa och normbrytande beteende. 

Läs mer och anmäl dig här.

Äpple på bok
Foto: Pixabay.

Att leda en hälsofrämjande skola - medicinsk elevhälsa för rektorer , 7,5 hp

Utbildningen ger rektorer och skolledare praktiska och teoretiska kunskaper om vilka hälsoproblem som påverkar skolgång och inlärning. Den bygger på evidensbaserad kunskap om vilka stödinsatser och hälsofrämjande program som ger resultat. Kursen ges digitalt på distans men med fysiska internat vid två tillfällen. Utbildningen ingår i Skolverkets satsning ”Fortbildning för rektorer”.

Läs mer och anmäl dig här.

Ungdomar Foto: Unsplash.com
Foto: Unsplash.com.

Lyssna på unga: bemötande och tillitsskapande metoder för dig som arbetar med ungdomar

En kurs med fokus på främjande och förebyggande arbete och ger dig redskap i tillitsskapande metoder, konflikthantering och hur du kan föra svåra samtal med unga. Utbildningen utgår ifrån den evidensbaserade Youth Aware of Mental health (YAM) metoden, skapad av en av kursledarna, och påvisar att rättfram dialog och att lyfta fram ungdomars röster och åsikter leder till förbättrad psykisk hälsa.  

Läs mer och anmäl dig här.

Barn som leker med bilar
Foto: Ursa Hoogle, Getty Images.

Griffiths III  

Griffiths III är ett testinstrument för bedömning av barns utvecklingsnivå för åldrarna 0 – 6 år. På denna kurs får du färdigheter att självständigt administrera testuppgifterna i Griffiths III och tolka testresultaten som kan användas för bedömning av barns utvecklingsnivå i kliniska sammanhang. 

Läs mer och anmäl dig här.

Barn i grupp
Foto: Getty Images.

SKOLKONTAKT™: grundkurs 

SKOLKONTAKT™s grundkurs ger dig grundläggande, teoretiska och praktiska kunskaper om social färdighetsträning i grupp för elever med autism/ eller autismliknande svårigheter och dokumenterat behov av social färdighetsträning i skolan. SKOLKONTAKT™s grundkurs, riktar sig till dig som är skolpersonal och vill arbeta och stötta elever med sociala svårigheter i grupp och vill bli grupptränare i metoden SKOLKONTAKT. 

Läs mer och anmäl dig här.

Förskollärare och barn i klassrum - Bildbanksfoto
Foto: Getty Images.

SKOLKONTAKT™: påbyggnadskurs 

SKOLKONTAKT™: påbyggnadskurs syftar till att utbilda personal från elevhälsan och/eller specialpedagoger, som har gått SKOLKONTAKT™s grundkurs, i att internt handleda andra SKOLKONTAKT™-grupptränare i metoden. Extra fokus på påbyggnadskursen kommer vara att diskutera SKOLKONTAKT™-handledarens uppdrag, diskutera återkommande möjligheter och utmaningar med SKOLKONTAKT™ och dess handledning, metodens KBT-inslag, samt hjälpa handledare att stötta grupptränare i att navigera i hur SKOLKONTAKT™-metoden kan användas i aktuell skolverksamhet.

Läs mer och anmäl dig här.