Vidareutbildning för sjuksköterskor

Vi har ett brett utbud för dig som är sjuksköterska och vill ha kompetensutveckling. Du kan välja att gå en enstaka kurs eller en hel specialistutbildning.

Exempel på vårt utbud för sjuksköterskor

Photo of young woman weighing her food.
Foto: iStock

Transdiagnostisk kognitiv beteendeterapi för behandling av ätstörningar (7,5 hp)

Ger konkreta och handfasta beskrivningar, illustrationer och arbetsmodeller (t.ex. genom förinspelade rollspel) om hur KBT tillämpas, vilka svårigheter man möter, hur löser man dessa och hur anpassar man KBT för den enskilde individen.

Sjukt barn på sjukhus
Foto: Getty Images.

Evidensbaserad omvårdnad och kvalitetsutveckling inom pediatrisk vård (15 hp)

Denna kurs ger specialistutbildade sjuksköterskor en möjlighet till fördjupning inom pediatrisk omvårdnad, och kunskaper i hur man ska leda och bedriva kvalitetsutveckling inom vården. 

Illustration av intensivvård. BIld av Moondance från Pixabay
Illustration av intensivvård. BIld av Moondance från Pixabay Foto: Moondance från Pixabay

Trakeostomivård och avancerad andningsrehabilitering vid långvarig kritisk sjukdom (7,5 hp)

Ökar dina kunskaper om långvarig kritisk sjukdom, trakeostomivård och avancerad andningsvård och rehabilitering.

Foto: Fotogruppen på SÖS
Foto: Fotogruppen på SÖS

Diabetes och diabetesvård bland barn, tonåringar och unga vuxna (15 hp)

Du får teoretiska och praktiska kunskaper inom diabetes och diabetesvård bland barn, tonåringar och unga vuxna, för att kunna ge rätt stöd och support i diabetes-egenvården.

Omvårdnad inom intermediärvård
Omvårdnad inom intermediärvård. Foto: N/A

Omvårdnad inom intermediärvård (7,5 hp)

En kurs som ger dig som är sjuksköterska ökad kompetens och beredskap i att vårda patienter med sviktande vitala funktioner. Kursen ges av ett lärarteam med stor kompetens i intensivvård, intermediärvård, pedagogik och forskning.

Sjuksköterskor från olika verksamheter inom thoraxkirurgin
Sjuksköterskor från olika verksamheter inom thoraxkirurgin. Foto: N/A

Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad (7,5 hp) 

Fördjupa dina kunskaper inom vård och omvårdnad av patienter som genomgår thoraxkirurgiska ingrepp. Det här är en kurs som är förankrad i forskning och evidens vilken kommer att stärka dig i din sjuksköterskeprofession i vården av den thoraxkirurgiska patienten.

 

Would treatment in hospital
Sårbehandling på sjukhus. Foto: Sårcentrum

Klinisk sårbehandling i praktiken (7,5 hp)

Ger dig en ökad kunskap och förståelse för grundläggande principer vid klinisk sårbehandling. Undervisningen bedrivs av experter inom olika områden av sårbehandling från olika professioner med stort fokus på interaktion med deltagarna.

 

Vaccination
Vaccination. Foto: Unsplash.com.

Vaccinering i praktiken (3 hp)

Ger fördjupad kunskap inom vaccinologi: effekt, biverkningar, intervall och allergier med fokus på programvaccinationer. Du kommer även få kunskaper om de vanligaste vaccinerna som inte omfattas av det allmänna vaccinationsprogrammet.

 

Kvinna som dricker alkohol
Foto: Getty Images

KBT-baserad behandling av alkoholproblem med fokus kontrollerat drickande (5 hp)

Ger kunskap i en manualbaserad KBT-behandling med syfte att stödja människor som dricker för mycket att minska sin konsumtion. Att erbjuda behandling med inriktningen kontrollerat drickande kan bredda behandlingsutbudet, och kan även bidra till att fler söker behandling för att förändra sina alkoholvanor. 

 

Hjärna
Foto: Pixabay

Beroendetillstånd (12 hp)

En kurs för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper kring beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser.

 

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Omvårdnad av suicidnära personer (7,5 hp)

Denna kurs ger dig fördjupad kompetens inom psykiatrisk omvårdnad av personer som är suicidnära. Efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap om bemötande och vårdrelationens betydelse för att motverka förhöjd suicidrisk på kort och lång sikt. Du kommer även ha ökad kunskap och färdigheter av betydelse för suicidriskbedömning i samband med psykiatrisk vård.

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Preparandkurs inför kunskapsprovet för sjuksköterskor

En förberedande kurs på distans för dig som är legitimerad sjuksköterska utbildad utanför EU/EES och som planerar att genomföra kunskapsprovet för sjuksköterskor. 

Läs mer och anmäl dig till Preparandkurs inför kunskapsprovet för sjuksköterskor.

Mer information och anmälan

I kurskatalogen nedan kan du söka efter den kurs du är intresserad av. De flesta av dessa kurser ges löpande. Om du är intresserad av en kurs som inte har en anmälan öppen är du varmt välkommen att kontakta: uppdragsutbildning@ki.se för att höra när anmälan öppnar till nästa omgång.