Skip to main content

Vidareutbildning för sjuksköterskor

Vi erbjuder kurser som uppdragsutbildning för sjuksköterskor. Kurserna är öppna, vilket innebär att du kan delta i utbildningen om kursavgiften betalas av din arbetsgivare.

Missing ALT text.

Sjuksköterskor har ett stort vidareutbildningsbehov. Karolinska Institutet erbjuder flera olika kurser med varierande inriktning. Sjuksköterskor ska känna sig trygga med att det kommer att finnas kurser av högsta kvalitet när de behöver dem. Våra kurser är av hög kvalitet med goda pedagoger och kursledare.

I listan nedan ser du vårt utbud av kurser som riktar sig till sjuksköterskor.

Oftalmologi för sjuksköterskor, 60 hp

Diabetesögonsjukvård - fotografisk diagnosti, 7,5 hp

Beroendetillstånd, 12 hp

Diabetes i primärvården, 7,5 hp

Omvårdnad vid öron-, näsa- och halssjukdomar, 7,5 hp

Omvårdnad inom hematologisk vård, 7,5 hp

Händelseanalys, 3 hp

Koordinering av rehabprocessen, 7,5 hp


Letar du efter specialistsjuksköterskeutbildningar?

Vi samlat alla våra specialistutbildningar för sjuksköterskor på den här sidan.