Kurser om vård av äldre

Vi erbjuder ett brett utbud av kompetensutveckling för dig som är yrkesverksam inom geriatrik, primärvård och äldreomsorg.

Foto: Getty images.
Foto: Getty images.

Demenssjukdom från cell till samhälle (15 hp, distans)

Kursen riktar sig till dig som är tandhygienist, tandläkare eller logoped och som i din vardag möter patienter med demenssjukdom. Du kommer att få en ökad förståelse för problematiken runt demenssjukdom och kommer att kunna medverka till förbättrad vård och mer effektiva insatser för patienterna. 

Läs mer och anmäl dig till Demenssjukdom från cell till samhälle.

Äldre personer
Foto: StockSnap från Pixabay

Hälsofrämjande och vård i kommunal vård- och omsorgsverksamhet

Denna kurs erbjuds som beställd utbildning vilket innebär att utbildningen kommer endast ges till en grupp medarbetare i er organisation. Upplägget kan därför anpassas efter era behov. 

Kursen kommer ge kunskaper om personcentrerad vård i kommunal vård- och omsorgsverksamhet. Innehållet är baserad på den senast evidensen och nationella riktlinjer. Deltagarna kommer även genomföra ett förbättringsarbete i kommunal vård som inkluderar praktiska exempel och stöd för att medarbetarna ska kunna driva förbättringsarbete. Kursen kommer även fördjupa deltagarnas kunskaper om hälsofrämjande insatser för boende med bäring på personal och anhöriga. För mer information om kursen, kontakta Susanna Sjunneryd.

Händer
Foto: Pixabay

Magisterutbildningar i demensvård (60 hp, distans)

Två unika webbaserade magisterutbildningar för dig som möter patienter med demenssjukdomar i ditt arbete som läkare, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Framtagna i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet. Vi erbjuder en utbildning för arbets- och fysioterapeuter och en för läkare. Läs mer och anmäl dig till våra magisterutbildningar i demensvård

Hibalance-programmet
HiBalance-programmet

Träning vid Parkinsons sjukdom - från teori till klinisk tillämpning (4,5 hp, distans)

Den här kursen ökar dina kunskaper om de komplexa symptomen vid Parkinsons sjukdom. Den ger även dig som fysioterapeut färdigheter att kunna utvärdera och behandla symptomen. Med utgångspunkt i det evidensbaserade och populära HiBalance-programmet kommer du lära dig hur balansförmågan kan utmanas och tränas. Läs mer och anmäl dig till Träning vid Parkinsons sjukdom - från teori till klinisk tillämpning.

Människor i sjukvårdskläder diskuterar
Foto: Eric Cronberg

Utbildning om att leda etiska samtal inom äldreomsorgen

För medarbetare inom äldreomsorg som har, eller kommer få, rollen att leda samtal om etiska problem och dilemman på arbetsplatsen erbjuder Karolinska Institutet nu en ny utbildning inom just detta område. Syftet är att stärka deltagarnas förmåga att identifiera, analysera och diskutera etiska problem framför allt inom äldreomsorgen. Kursupplägg och omfattning kan anpassas helt efter organisationens behov och önskemål.