Kurser om vård av äldre

Vi erbjuder ett brett utbud av kompetensutveckling för dig som är yrkesverksam inom geriatrik, primärvård och äldreomsorg.

Foto: Getty images.
Foto: Getty images.

Demenssjukdom från cell till samhälle (15 hp, distans)

Kursen riktar sig till dig som är tandhygienist, tandläkare eller logoped och som i din vardag möter patienter med demenssjukdom. Du kommer att få en ökad förståelse för problematiken runt demenssjukdom och kommer att kunna medverka till förbättrad vård och mer effektiva insatser för patienterna. 

Läs mer och anmäl dig till Demenssjukdom från cell till samhälle.

Äldre personer
Foto: StockSnap från Pixabay

Hälsofrämjande och vård i kommunal vård- och omsorgsverksamhet

Denna kurs erbjuds som beställd utbildning vilket innebär att utbildningen kommer endast ges till en grupp medarbetare i er organisation. Upplägget kan därför anpassas efter era behov. 

Kursen kommer ge kunskaper om personcentrerad vård i kommunal vård- och omsorgsverksamhet. Innehållet är baserad på den senast evidensen och nationella riktlinjer. Deltagarna kommer även genomföra ett förbättringsarbete i kommunal vård som inkluderar praktiska exempel och stöd för att medarbetarna ska kunna driva förbättringsarbete. Kursen kommer även fördjupa deltagarnas kunskaper om hälsofrämjande insatser för boende med bäring på personal och anhöriga. För mer information om kursen, kontakta Susanna Sjunneryd.

Händer
Foto: Getty Images

Magisterutbildningar i demensvård (60 hp, distans)

Två unika webbaserade magisterutbildningar för dig som möter patienter med demenssjukdomar i ditt arbete som läkare, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Framtagna i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet. Vi erbjuder en utbildning för arbets- och fysioterapeuter och en för läkare. Läs mer och anmäl dig till våra magisterutbildningar i demensvård

Människor i sjukvårdskläder diskuterar
Foto: Eric Cronberg

Utbildning om att leda etiska samtal inom äldreomsorgen

För medarbetare inom äldreomsorg som har, eller kommer få, rollen att leda samtal om etiska problem och dilemman på arbetsplatsen erbjuder Karolinska Institutet nu en ny utbildning inom just detta område. Syftet är att stärka deltagarnas förmåga att identifiera, analysera och diskutera etiska problem framför allt inom äldreomsorgen. Läs mer och anmäl dig till Att leda etiska samtal inom äldreomsorgen.

Logo Psyk E bas

Psyk-E bas senior 

Psyk-E bas är en serie kompetensutvecklingsprogram där utbildningarna bygger på evidensbaserad kunskap i form av korta, filmade föreläsningar av Sveriges främsta experter inom sina respektive områden. Föreläsningarna är avsedda att användas i studiecirkelform. Psyk-E bas senior består av 14 filmade föreläsningar varav två är filmade gruppsamtal. Föreläsningarna handlar om igenkännande, vård och behandling av de vanligaste psykiatriska sjukdomstillstånden hos äldre. Läs mer och beställ Psyk-E bas senior.

Getty Images
Foto: Getty Images

Våld i nära relationer (3 hp, distans)

Våld i nära relationer är ett stort och allvarligt samhällsproblem. Hur ska du som arbetar med människor ställa frågor om våld, hur kan du bemöta, vilken hjälp finns att få? Kursen ger dig en fördjupad bild av kunskapsläget vad gäller våld i nära relation med utgångspunkt i aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Läs mer och anmäl dig till Våld i nära relationer. 

dekorativ
Illustration. Foto: Gerd Altmann from Pixabay

Psykiatriska sjukdomar med debut i hög ålder - diagnos och terapi

Denna multiprofessionella kurs ger dig fördjupad kunskap och ökad kompetens inom äldrepsykiatri. Den tar upp både utredning, diagnostik och terapeutiska insatser vid de vanligaste psykiatriska sjukdomar som debuterar i hög ålder. Läs mer och anmäl dig till Psykiatriska sjukdomar med debut i hög ålder. 

Michelle Azorbo
2023-10-27