Specialistutbildning för sjuksköterskor - uppdragsutbildning

Jobbar du som sjuksköterska idag och funderar på att bli specialistsjuksköterska? Här finns information om hur du kan vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska som uppdragsutbildning.

Dekorativ bild
Foto: Getty Images

Vid Karolinska Institutet bedrivs specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot:

  • Anestesisjukvård
  • Ambulanssjukvård
  • Intensivvård
  • Operationssjukvård
  • Barn och ungdom
  • Distriktssköterska
  • Psykiatrisk vård
  • Onkologisk vård
  • Vård av äldre.

Som deltagare i uppdragsutbildning kommer du att göra din verksamhetsförlagda utbildning i ditt eget landsting.

Programmen

Läs mer om de olika inriktningarna på respektive programsida.

Ambulanssjukvård Studierna ger dig specialistkompetens för att planera, leda och genomföra omvårdnads- och medicinska åtgärder med hänsyn till patientens behov i den prehospitala miljön.

Anestesisjukvård Som anestesisjuksköterska ingår du i teamet runt patienten där du bland annat ansvarar för att, i samråd med ansvarig anestesiolog, planera och genomföra anestesi i samband med kirurgiska procedurer och undersökningar.

Barn och ungdom Programmet förbereder för arbete inom barnsjukvård, barn- och skolhälsovård, barnhabilitering samt barn- och ungdomspsykiatrisk vård.

Distriktssköterska Programmet ger kompetens inom omvårdnad och folkhälsoarbete gällande barn, ungdomar, vuxna och äldre på hälso- och sjukvårdens första vårdnivå.

Intensivvård Som intensivvårdssjuksköterska vårdar du, i nära samarbete med patientens närstående, patienter med svåra sjukdomstillstånd. Vården kännetecknas av hög teknologi och personcentrerad, evidensbaserad och säker vård.

Onkologisk vård Som specialistsjuksköterska inom onkologi ska du självständigt kunna utöva din profession i samband med vård och behandling av människor med cancersjukdom.

Operationssjukvård Programmet förbereder för arbete som specialistsjuksköterska inom operationssjukvård och perioperativ omvårdnad.

Psykiatrisk vård Programmet förbereder för arbete inom psykiatrisk vård och ger dig kunskap om förhållanden i samhället som påverkar människors psykiska hälsa.

Vård av äldre Programmet förbereder för arbete inom geriatrisk vård och lär dig göra självständiga bedömningar genom att analysera och värdera patienters vårdbehov.

Kursupplägg

Utbildningarna är antingen på deltid eller heltid, många på distans och vissa på campus. Det krävs att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling.

Alla inriktningar har valbara kurser och möjlighet finns att tillgodoräkna sig kurser relevanta för utbildningen från andra universitet och högskolor.

Antalet fysiska träffar som förekommer på kursorten är i de teoretiska delarna av utbildningen begränsade till max 2 dagar per 7,5 hp.

Mellan studiedagarna arbetar du bland annat med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner, förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur. Studiebesök under dagtid kan förekomma.

Verksamhetsförlagd utbildning sker under flera av utbildningens kurser och kommer att genomföras i deltagarens egna region efter överenskommelse mellan inblandade parter.

Kontakt 

Har du frågor om specialistsjuksköterskeprogrammen som uppdragsutbildning eller vill gå vidare med anmälan, är du välkommen att kontakta oss.

Ulla Finati

Projektadministratör
08-524 838 91
Michelle Azorbo
2023-06-02