För studenter på kursen Palliativ vård, (7,5hp) Fristående kurskod 2QA159

Kursen ger dig kunskaper och fördjupad förståelse för palliativ vård- och förhållningssätt. Du får förutsättningar att utifrån ditt egna specifika kompetensområde samverka i det palliativa teamet med patient och närstående i centrum. Kursen utgår från WHO:s rekommendationer där målet med palliativ vård är att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer vid livshotande sjukdom.

Kursplan

Kursens övergripande mål

är att du ska ha förvärvat kunskaper och fördjupad förståelse för palliativ vård samt utifrån ett personcentrerat förhållningssätt utvecklat färdigheter att möta och vårda palliativa patienter och deras närstående. 

Kursen skall ge förutsättningar för att utifrån det egna specifika kompetensområdet samverka i det palliativa teamet med patient och närstående i centrum. Kursen utgår ifrån WHO:s rekommendationer där målet med palliativ vård är att förbättra livskvaliteten för patienter och närstående vid livshotande sjukdom.

Schema Palliativ vård V21

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen.

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Information om webbregistrering.

Tillgång till kursrummet

Fredagen före kursstart, den 15 Januari 2021, kommer du få en e-postinbjudan till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Zoom undervisning - med anledning av situationen kring Covid-19

All undervisning (föreläsningar, seminarier) kommer ske i Zoom. Varje student säkerställer därför att datorn har tillräckligt bra uppkoppling för deltagande med både bild och ljud. För mer information om zoom, se nedan.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Schema för Omtentamenstillfälle Sjuksköterskeprogrammet

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering. (kommer inom kort)

Kontaktuppgifter

Kursansvarig och examinator

Ingeli Simmross

Anknuten till Undervisning/handledning

Eva Doukkali

Adjunkt

Utbildningsadministratör

Marcela Millas

Utbildningsadministratör

Zoom

Anslut till lärarens onlinemöte. Fungerar i webbläsare Chrome eller Firefox. Zoom - Behöver du mer information om Zoom hittar du det bland annat via denna länk:

Klicka HÄR

Kom igång med Zoom

(via och utanför Canvas)

Är du ny i Zoom? Klicka HÄR

 

Covid-19

Den teoretiska delen av kursen kommer tillsvidare ske som distansundervisning . Vidare undervisningen kan antingen ske via distansundervisning eller på campus beroende på rådande rekommendationer pga. pågående pandemin.

Läs mer på KIs informationsida till studenter om undervisning med anledning av corona.

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.