Vidareutbildning för läkare

Karolinska Institutet har ett brett utbud av kompetensutveckling för läkare; ett stort antal SK-kurser, men även andra typer av kurser. Våra kurser är av hög kvalitet med goda pedagoger som är ofta är världsledande forskare och specialister inom det medicinska området.

Läkare utvärderar information på en bärbar padda.
Foto: Getty Images

Karolinska institutets SK-kurser

Socialstyrelsen finansierar merparten av kurserna som riktar sig till ST-läkare, så kallade SK-kurser. Karolinska Institutet har ett ramavtal med Socialstyrelsen och kan därför erbjuda ett 50-tal uppskattade SK-kurser. Du hittar aktuellt utbud på Socialstyrelsens hemsida. 

Övrigt kursutbud för läkare

Vi erbjuder kompetensutveckling som riktar sig till enbart läkare

Vi har även kurser som är interprofessionella, som exempelvis våra utbildningar inom ledarskap & organisationsutveckling, motiverande samtal, och patientsäkerhet.

Du hittar vårt kompletta kursutbud här.

Vill du möta en av våra kursdeltagare? Här kan du läsa vad ST-läkaren Agnes Bratt tyckte om en av våra kurser. Agnes gick uppdragsutbildningen översiktskurs i endokrina folksjukdomar för ST-läkare.

Vill du ge en kurs?

Karolinska Institutet utvecklar hela tiden nya kurser för att möta de behov som finns när det gäller vidareutbildning av läkare. Har du en idé om en kurs? Kontakta: