Vidareutbildning för läkare

Karolinska Institutet har ett brett utbud av kompetensutveckling för läkare; ett stort antal SK-kurser, men även andra typer av kurser. Våra kurser är av hög kvalitet med goda pedagoger som är ofta är världsledande forskare och specialister inom det medicinska området.

Läkare utvärderar information på en bärbar padda.
Foto: Getty Images

Karolinska institutets SK-kurser

Socialstyrelsen finansierar merparten av kurserna som riktar sig till ST-läkare, så kallade SK-kurser. Karolinska Institutet har ett ramavtal med Socialstyrelsen och kan därför erbjuda ett 50-tal uppskattade SK-kurser. Du hittar aktuellt utbud på Socialstyrelsens hemsida. 

Övrigt kursutbud för läkare

Vi erbjuder kompetensutveckling som riktar sig till enbart läkare:

  • ST-kurs Psykiatriska sjukdomar med debut i hög ålder - diagnos och terapi 
  • Magisterutbildning i demensvård för läkare 
  • Muskuloskeletal radiologi för ST-läkare
  • ST-kurs i Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition
  • Rättspsykiatrisk utredning och vård för ST läkare och specialistläkare 
  • MR-fysik och kliniska sekvenser för ST-läkare

Vi har även kurser som är interprofessionella, som exempelvis våra utbildningar inom ledarskap & organisationsutveckling, motiverande samtal, och patientsäkerhet.

Vill du möta en av våra kursdeltagare? Här kan du läsa vad ST-läkaren Agnes Bratt tyckte om en av våra kurser. Agnes gick uppdragsutbildningen översiktskurs i endokrina folksjukdomar för ST-läkare.

Mer information och anmälan

I kurskatalogen nedan kan du söka efter den kurs du är intresserad av. De flesta av dessa kurser ges löpande. Om du är intresserad av en kurs som inte har en anmälan öppen är du varmt välkommen att kontakta: uppdragsutbildning@ki.se för att höra när anmälan öppnar till nästa omgång.