Skip to main content

Vidareutbildning för läkare

Nu erbjuder vi kurser för läkare som uppdragsutbildning. Kurserna är öppna, vilket innebär att du kan delta i utbildningen om kursavgiften betalas av din arbetsgivare. Kurserna riktar sig främst till ST-läkare men även till andra läkare.

Missing ALT text.

Ramavtal med Socialstyrelsen

Läkare under specialisttjänstgöring (ST-läkare) och specialister har ett stort vidareutbildningsbehov. Socialstyrelsen finansierar merparten av kurserna som riktar sig till ST-läkare, så kallade SK-kurser. Karolinska Institutet erbjuder ett 60-tal uppskattade SK-kurser som finansieras av Socialstyrelsen. Dock täcker kursutbudet endast 20% av utbildningsbehovet. KI Uppdragsutbildning vill därför erbjuda ett viktigt komplement för att tillgodose denna efterfrågan. Läkare ska känna sig trygga med att det kommer att finnas kurser av högsta kvalitet när de behöver dem. Kurserna för ST-läkare granskas och kvalitetssäkras av Lipus, Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården (tidigare IPULS), som drivs av Läkarförbundet.

Möt en kursdeltagare

Vill du möta en av våra kursdeltagare? Här kan du läsa vad ST-läkaren Agnes Bratt tyckte om en av våra kurser. Agnes gick uppdragsutbildningen översiktskurs i endokrina folksjukdomar för ST-läkare.

Övrigt kursutbud för läkare

Våra utbildningar är av hög kvalitet med goda pedagoger. Du kommer att träffa världsledande forskare och specialister inom det medicinska området.

Magisterutbildning i demensvård för läkare

Sjukskrivning i praktiken (webbaserad kurs)

Säker läkemedelsbehandling för läkare

Du hittar vårt kompletta kursutbud här

Vill du ge en kurs?

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning utvecklar hela tiden nya kurser för att möta de behov som finns när det gäller vidareutbildning av läkare. Har du en idé om en kurs? Kontakta: