Kursdeltagare berättar om uppdragsutbildningen Att leda en hälsofrämjande skola

Möt tidigare deltagare i kursen Att leda en hälsofrämjande skola - medicinsk elevhälsa för rektorer och skolledare.

Maria Töverud
Maria Töverud, rektor vid kommunal grundskola och anpassad grundskola i Sollentuna kommun

Maria Töverud, rektor vid kommunal grundskola och anpassad grundskola i Sollentuna kommun

Vad var det som fick dig intresserad av den här utbildningen?

Att leda sin skola/verksamhet med kunskap och nyfikenhet är av största vikt för dess utveckling. I min roll som rektor har jag läst många kurser och utbildningar, men som ofta varit kopplade till det pedagogiska ledarskapet. Kurser som erbjuds rektorer med ansvar för skolans elevhälsa och att arbeta för en hälsofrämjande skola har inte varit lika många, därav väcktes mitt intresse när utbildningen publicerades. Innehållet i kursen var väldigt välplanerat och berörde det jag önskade lära mig mer om. 

Skulle du rekommendera utbildningen till andra?

Jag rekommenderar alla som är behöriga att gå den. Det har varit en oerhört givande utbildning och där de kursansvariga har låtit oss deltagare få ta del av det allra bästa inom de olika områdena. Det har varit en ynnest att få vara en del av denna utbildning och lära mig mer. 

Har du haft eller kommer du ha användning för det du lärt dig?

De kunskaper som jag har fått under denna kurs har jag sedan den första föreläsningen nyttjat i min roll som rektor och i min verksamhet. Kursen har varit givande då jag direkt har kunnat gå tillbaka till verksamheten och ta utbildningen till mitt elevhälsoteam och de medarbetare som är verksamma i den för att förstärka och utveckla vårt hälsofrämjande arbete.  

Michelle Azorbo
2023-10-30