För studenter på kursen Verksamhetsförlagd utbildning inom barnhälsovård och elevhälsans medicinska insatser, 7,5 hp kurskod 2DS012

På kurswebben för 2DS012 (campus och distans) hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursens övergripande mål är att studenten genom tillämpning av tillägnat och integrerat teoretisk kunskap självständigt ska kunna bedriva patientsäker och evidensbaserad omvårdnad ur ett livsvärldsperspektiv inom ramen för barnhälsovården och elevhälsans medicinska insatser.

Kursplan

Välkomstinformation Campus HT22

Kurs 2DS012 är den femte kursen i distriktssköterskeutbildningen - campus och genomförs i Termin 2.

Information för hela distriktssköterskeutbildningen - campus.

  • Det är en campusbaserad kurs i helfart och pågår i 5 veckor från måndagen den 29 augusti 2022 till den 2 oktober 2022.
     
  • Kursen bedrivs på helfart vilket innebär 40 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 40 timmar i veckan efterlevs.

Välkomstinformation Distans HT22

Kurs 2DS012 är den femte kursen i distriktssköterskeutbildningen - distans och genomförs i Termin 3. 

Information för hela distriktssköterskeutbildningen - distans.

  • Det är en webbaserad distanskurs på halvfart och pågår i 10 veckor från måndagen den 29 augusti 2022 till den 6 november 2022.
     
  • Kursen bedrivs på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs.

VFU

Kursen är verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom distriktsvård på vårdcentral och hemsjukvård. VFU omfattar 32 timmar/vecka för studenter på helfart och 16 timmar/vecka för studenter på halvfart (distans). Resterande tid i veckan (8 timmar respektive 4 timmar) används för studieuppgifter/examination. 

Under VFU sker handledning och reflektion individuellt och/eller i grupp. Ungefär i mitten av kursen träffas kursansvarig lärare, handledare och student för en avstämning, vanligen via zoom. Avsikten är att i god tid bistå den student som riskerar att inte uppnå lärandemålen för kursen.

Schema Campus och Distans

Preliminära schema för HT22 är nu publicerade (uppdaterat 220525)

Zoomlänkar hittar ni i kursrummet i Canvas.

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen.Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Information om webbregistrering

Notera att du i de flesta kurser endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärderingar:

Kursanalys VT22 (C) 2DS012

Kursanalys VT22 (D) 2DS012

Kontaktuppgifter

Kursen ges på Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Eva Sundborg

Kursansvarig Campus och Distans

Albertine Ranheim

Examinator Campus och Distans

Camilla Öberg

Utbildningsadministratör

Helen Ågren

Studievägledare
0702136936

Linda Rydmell

Utbildningssamordnare -VFU

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Du får tillgång till kursrummet när du registrerar dig på kurstillfället i Ladok. Denna processen är ny från VT2021 och gäller för de flesta, men inte alla, kurser.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.