För dig som är student på Logopedprogrammet Programöversikt logopedprogrammet

Innehåll och upplägg

Du som går Logopedprogrammet får en utbildning som utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga grund.  Utbildningens mål är att du ska kunna undersöka och bedöma olika röst-, tal- och språkstörningar och sväljsvårigheter hos barn, ungdomar och vuxna, samt kunna genomföra och utvärdera behandling av sådana svårigheter.

Logopedprogrammet omfattar fyra års heltidsstudier, 240 högskolepoäng, se programöversikt för en översikt. De första terminerna läser du psykologi, lingvistik och medicin integrerat med logopedi. Du får tidigt kontakt med patienter genom auskultationer hos logopeder under termin 1-2. Under de senare terminerna har du teoretiska kurser parallellt med verksamhetsintegrerat lärande som till stor del består av eget patientarbete där du utreder, genomför bedömning, diagnostiserar och behandlar under handledning. Sista året innebär studier på avancerad nivå och avslutas med examensarbete i logopedi.

Utbildningsplan

Utbildningsplan 2LG16 gäller för logopedstudenter som påbörjat sina sina studier från och med höstterminen 2016. 

Utbildningsplan 2LG16

Här kan du även läsa mer om Logopedprogrammets pedagogiska profil. 

Programöversikt

Kurser för studenter antagna från och HT20 och framåt

Termin 1

Terminsöversikt termin 1

2LG027: Psykologi ur ett livsloppsperspektiv (4,5 hp)

2LG018: Socialpsykologi (4,5 hp)

2LG099: Medicin 1: anatomi och fysiologi (6 hp)

2LG068: Kommunikation och språklig struktur (7,5 hp)

2LG070: Statistik 1 (3 hp)

2LG100: Professionell utveckling 1 (4,5 hp)

Termin 2

Terminsöversikt termin 2

2LG072: Talkommunikation (18 hp)

2LG073: Observation och dokumentation (3 hp)

2LG074: Medicin 2: patologi, tal- och röstfysiologi och audiologi (4,5 hp)

2LG101: Tidiga avvikelser i ätande, joller och kommunikation (3 hp)

2LG102: Professionell utveckling 2 (1,5 hp)

Termin 3

Terminsöversikt termin 3

2LG076: Typisk tal-, språk och läsutveckling (6 hp)

2LG077: Kognitions- och neuropsykologi 1 (3 hp)

2LG078: Analys och testmetodik (3 hp)

2LG079: Medicin 3: pediatrik, barnneurologi och barnpsykiatri (4,5 hp)

2LG103: Tal- och språkstörningar hos barn och ungdomar 1 (12 hp)

2LG104: Professionell utveckling 3 (1,5 hp)

Termin 4

Terminsöversikt termin 4

2LG081: Statistik 2 (4,5 hp)

2LG082: Projektarbete och skriftlig framställning (9 hp)

2LG105: Tal- och språkstörningar hos barn och ungdomar 2 (4,5 hp)

2LG106: Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom - verksamhetsintegrerat lärande (10,5 hp)

2LG107: Professionell utveckling 4 (1,5 hp)

Termin 5

Terminsöversikt termin 5

2LG108: Medicin 4: Öron-, näs- och halssjukdomar och psykiatri, (4,5 hp)

2LG109: Röst- och talflytstörningar, (10,5 hp) 

2LG110: Röst- och talflytstörningar - verksamhetsintegrerat lärande, (6 hp)

2LG112: Professionell utveckling 5 (1,5 hp)

2LG111: Medicin 5: Geriatrik, neurologi och rehabiliteringsmedicin, (4,5 hp)

2LG085: Kognitions-och neuropsykologi 2 (3 hp)

Termin 6 

Terminsöversikt termin 6

2LG116: Tal- och språkstörningar hos vuxna (9 hp) 

2LG113: Dysfagi (7,5 hp)

2LG114: Dysfagi och förvärvade kommunikationsstörningar - verksamhetsintegrerat lärande (12 hp)

2LG115: Professionell utveckling 6 (1,5 hp)

Termin 7

Terminsöversikt termin 7

2LG095_ Forskningsmetodik (3 hp)

2LG096: Övergång till professionell autonomi (6 hp)

2LG097: Fördjupning i logopedisk praktik (7,5 hp)

Valbar kurs (7,5 hp)

2LG098: Fördjupningsseminarier och kritisk granskning (6 hp)

Termin 8

2LG021: Examensarbete i logopedi (30 hp)

 

Programöversikt tidigare terminer

Kurser för studenter antagna från och HT16 och fram till HT19

Termin 1

Psykologi ur ett livsloppsperspektiv (4,5 hp)

Socialpsykologi (4,5 hp)

Medicin 1 (4,5 hp)

Introduktion till logopedi (6 hp)

Kommunikation och språklig struktur (7,5 hp)

Statistik 1 (3 hp)

Termin 2

Talkommunikation (18 hp)

Observation och dokumentation (3 hp)

Medicin 2: patologi, tal- och röstfysiologi och audiologi (4,5 hp)

Tidiga avvikelser relaterade till kommunikation och sväljning (4,5 hp)

Termin 3

Typisk tal-, språk och läsutveckling (6 hp)

Kognitions- och neuropsykologi 1 (3 hp)

Analys och testmetodik (3 hp)

Medicin 3: pediatrik, barnneurologi och barnpsykiatri (4,5 hp)

Tal- och språkstörningar hos barn (13,5 hp)

Termin 4

Statistik 2 (4,5 hp)

Projektarbete och skriftlig framställning (9 hp)

Tal- och språkstörningar hos barn i skolåldern (4,5 hp)

Tal- och språksvårigheter hos barn och ungdom - verksmhetsintegrerat lärande (12 hp)

Termin 5

Kognitions-och neuropsykologi 2 (3 hp)

Medicin 4 (4,5 hp)

Tal- och språkstörningar hos vuxna (10,5 hp)

Tal- och språkstörningar hos vuxna -verksamhetsintegrerat lärande (12 hp)

Termin 6 

Medicin 5: öron-, näs- och halssjukdomar (4,5 hp)

Röststörningar (6 hp)

Talflytstörningar (3 hp)

Dysfagi (4,5 hp)

Röst- och talflytstörningar - verksamhetsintegrerat lärande (6 hp)

Dysfagi - verksamhetsintegrerat lärande (6 hp)

Termin 7

Forskningsmetodik (3 hp)

Övergång till professionell autonomi (6 hp)

Fördjupning i logopedisk praktik (7,5 hp)

Valbar kurs (7,5 hp)

Fördjupningsseminarier och kritisk granskning (6 hp)

Termin 8

Examensarbete i logopedi (30 hp)

Program och terminsöversikter

Pedagogisk profil

SS
Innehållsgranskare:
Emma Liljegren
2024-04-23