För studenter på kursen Glaukom, diagnostik och behandling, 7,5 hp kurskod 9K8118

Vill du ha fördjupade kunskaper om glaukom och självständigt kunna utöva din profession inom organiserad glaukomverksamhet?
Vi erbjuder nu en utbildning där du stärker din kompetens inom glaukomområdet med målet att förbättra vården för denna patientgrupp.

Kursplan

Kursens syfte och mål

Kursen syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper om vad glaukom är och hur riktlinjerna ser ut för omhändertagande av patienter med misstänkt respektive diagnosticerat glaukom. Deltagaren ska efter avslutad kurs ha fördjupade kunskaper i, och kunna redogöra för glaukomsjukdomens etiologi, patofysiologi, symtomatologi och farmakologi. Deltagaren ska ha kännedom om behandlingsmetoder och dess syften, samt kunna tillämpa speciell undersökningsmetodik med särskild vikt på kvalitet, säkerhet och etik för att självständigt kunna utöva sin profession inom strukturerad glaukomverksamhet.

Kursupplägg

Kursen ges på kvartsfart genom en kombination av schemalagd och fritt disponerad distansundervisning. Enstaka fysiska träffar förekommer. Kursens teoretiska delar förmedlas och examineras till stor del via föreläsningar, självtester och inlämningsuppgifter i KI:s utbildningsplattform Canvas. Digitala träffar sker via Zoom.

Kursinnehåll

Kursen behandlar ämnet ur ett primärvårds- och screeningperspektiv och tar upp bl.a.:

  • förekomsten av glaukom
  • samverkan mellan vårdinstanser för att uppnå effektivare vård, s.k. Shared care
  • diagnoskriterier och riktlinjer
  • undersökningsmetoder
  • behandlingsmöjligheter nu och i framtiden

Studierna underlättas om du har tillgång till egna fall med synfält och papilldokumentation. Efter kursen har deltagaren förbättrat sin förmåga att kunna bedöma de parametrar som ligger till grund för en glaukomdiagnos samt hur de används för uppföljning.

Tid och plats

Kursen motsvarar 25 dagars heltidsstudier, varav ca 25 % är schemalagda. Övrig tid disponeras självständigt. Distansundervisning sker via lärandeplattformen Canvas och i Zoom. Tillgång via studentkonto i samband med kursstart.

 

Kursstart 30 september 2024.

Kursträffar

30/9 och 1/10 Digitalt, kursupprop mm
7/11 Digitalt träff
8/11 Fysisk träff
22-23/11 Fysisk träff. OBS! Fre-lör
15/1 Digitalt

Med reservation för ändringar/uppdateringar av datum

 

Eye Center of Excellence | Karolinska Institutet | Avdelningen för Ögon och syn, Eugeniavägen 12 | 171 64 Solna

Behörighet

Magisterexamen i klinisk optometri, ögonsjuksköterskeexamen, läkarexamen eller annan legitimerad personal inom glaukomvården.

Anmälan och pris

Anmälan sker till ki.se/uppdragsutbildning. Sista anmälningsdag: 2024-08-31.

Pris: 20 000 SEK ex moms. Antal deltagarplatser: 20

Kontaktinformation

Profile image

Maria Nilsson

Examinator
Profile image

Elin Bergling

Kursledare
Profile image

Erik Pettersson

Projektkoordinator
Profile image

Maria Persson

Kursadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter.Cirka två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen i Canvas. Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

MP
Innehållsgranskare:
Maria Persson
2024-06-05