För studenter på kursen Handledning i klinisk psykologi inom högre utbildning, 15 hp kurskod 9K8136

Kursen vänder sig till personer som ska utföra klinisk handledning i samband med utbildning. I kursen får deltagarna fördjupade kunskaper och färdigheter i att handleda personer som går utbildning till psykolog och/eller psykoterapeut. Kursen förmedlar färdigheter och förmågor i att skapa goda handledningssituationer i samband med utbildningshandledning. Deltagarna förväntas ha uppdrag inom högre utbildning för kliniskt verksamma personer som utbildas inom psykologisk/psykoterapeutisk behandling

Kursplan

Schema

Schema HT24

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Documents

Kontaktuppgifter

Profile image

Lina Collsiöö

Kursadministratör
LC
Innehållsgranskare:
Lina Collsiöö
2024-05-28