För studenter på kursen Introduktion till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och hälsa, 7,5 hp kurskod 1qa143

Kursen ger en introduktion till hållbar utveckling utifrån de tre domänerna social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, med förståelse för hur de samverkar och skapar förutsättningar för mänsklig hälsa och välbefinnande. Här på kurswebben hittar du information om vad du behöver göra för att behålla din plats, länkar till kursplan (inkl. litteraturlista), schema och kontaktuppgifter.

Kursplan

Viktig information

Om kursen

50%, Distans, Undervisning dagtid med lärarstöd via lärplattformen Canvas. 

Ramtid för kursen HT24: 24-09-02 - 24-11-10.


Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden inför HT24 pågår under 2024-08-12 - 2024-08-27. Mer information om webbregistrering. 

Schema

Schema för nästa kurstillfälle publiceras närmare kursstart.

Undervisning kommer endast ske på torsdagar (dagtid),
 

Kursanalys och enkätsammanställning 1QA139 HT23

Kontaktuppgifter

Profile image

Sara Widén

Kursansvarig
+46852483330
Profile image

Johanna Olsson

Kursadministratör

Studentkonto och Canvas

Alla som studerar vid KI får ett studentkonto som ger tillgång till ett flertal tjänster, däribland e-post och lärplattformen Canvas etc. I Canvas hittar du bland annat kursmaterial, eventuella inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

SW
Innehållsgranskare:
Johanna Olsson
2024-05-29