För studenter på kursen Naturläkemedel och komplementärmedicin, 7,5 hp kurskod 1QA140

I kursen Naturläkemedel och komplementärmedicin studeras dessa metoder utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv med användning, effekter och risker i fokus. Studenterna lär sig att redogöra för användande av dessa metoder bland befolkningen i stort samt vid vissa sjukdomstillstånd. Kursen genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt till dessa metoders kvalitet, säkerhet och effektivitet med beaktande av patienters perspektiv samt kulturella preferenser. Kursen ges på distans via Canvas.

Kursplan

Information om kursen

  • Kursen ges under halvfart på distans via lärplattformen Canvas förutom en fysisk introduktionsdag på KI campus i Solna den 25 mars kl. 9-16, 2024. Den första (och enda) kursträffen är på kursstartsdagen och vi rekommenderar fysisk närvaro för att få en god start på kursen. För de som absolut inte kan närvara på plats finns möjlighet att delta via Zoom. 
  • Utöver Introduktionsdagen är undervisningsformerna anpassade för att det ska vara möjligt att utföra studiearbetet ex. på kvällar och helger parallellt med kliniskt arbete.
  • Lärandeaktiviteter inkluderar videoföreläsningar, gruppdiskussioner, quiz och studieuppgifter.
  • Examination sker genom deltagande i gruppdiskussionerna samt inlämning av en individuell studieuppgift och en examinationsuppgift.

 

Schema

Kontaktuppgifter

Profile image

Johanna Hök

Kursansvarig
+46852483818

Katariina Välimäki Göras

Utbildningsadministratör

Kursmeddelanden

Kursen startar måndagen den 25 mars, 2024

Innan kursen börjar behöver du aktivera ditt studentkonto och registrera dig på kursen. 

  • Läs om hur du aktiverar ditt studentkonto: https://utbildning.ki.se/mitt-studentkonto 
  • Registrering sker i Ladok: Som student kursregistrerar du dig själv på kursen: https://www.student.ladok.se/
  • Du kan registrera dig under perioden: 4-18 mars 2024
  • Kontrollera dina kontaktuppgifter: Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver.

Information för dig som är distansstudent

 

Omregistrering

Om du vill bli omregistrerad på kursen kontaktar du farmkursexp@fyfa.ki.se  i god tid före kursstart.

Tillgodoräknanden

Information om tillgodoräknande: https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande

Blankett: https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter

Ansökan om tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall  scannas in och skickas via mejl eller på papper. 

Email:farmkursexp@fyfa.ki.se

Postadress:
Kursexpeditionen för Fysiologi och Farmakologi, Biomedicum Kvarteret A3
Solnavägen 9
170 65 Solna 

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.  Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Viktoria Hansson. E-post: funkis@ki.se  
 

Du kan läsa mer på: https://utbildning.ki.se/studera-med-funktionsvariation

Ansök om stöd: https://utbildning.ki.se/ansok-om-stod-nar-du-studerar-med-funktionsned…

Kursvärdering

JH
Innehållsgranskare:
2024-06-25