För studenter på kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologiska specialistutbildningar 1, 15 hp kurskod 9OF009

En utbildning för tandläkare om vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologiska specialistutbildningar.

Kursplan

Om kursen 

Huvudsyftet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskaper och förståelse för vetenskapsteori, forskningsetik och forskningsmetodik inom huvudområdet odontologi på avancerad nivå. Kursen syftar även till att ge studenten möjlighet att ta del av och delta i forsknings- och utvecklingsarbete med ett fördjupat vetenskapligt förhållningssätt med förmåga till självständig analys, reflektion och kritisk bedömning.

Till vem riktar sig kursen?

Tandläkare med tandläkarexamen om minst 180 hp.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om kursens innehåll, kontakta:

Agneta Karsten

Kursledare

Lektor/övertandläkare, Institutionen för Odontologi vid Karolinska Instiutet.

AK
Innehållsgranskare:
Michelle Azorbo
2023-08-14