För studenter på kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK), 7.5 hp kurskod 2QA311

Kursen syftar till att öka den pedagogiska kompetensen hos lärare och handledare samt stimulera ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kursen fokuserar på studentens lärande, den professionella läraren och handledaren samt målstyrd undervisning, bedömning och examination i VIL/VFU. Samhällets mål, regelverk som styr högskoleutbildningar inom hälso- och sjukvården tas också upp.

Kursplan

Kursinformation

Kursen ges höst- och vår, över en termin och består av en obligatorisk kursstart i Canvas och tio obligatoriska kursträffar, se datum längre ner. Sammanlagt fem veckors heltidsstudier.

Om du hellre vill läsa högskolepedagogik över längre tid finns möjlighet att gå Stepping Stone-kurser. Om du har en kandidatexamen och önskar tillgodoräkna dig Högskolepedagogik efter att slutfört fem Stepping stone-kurser behöver du först ansöka och bli antagen till kursen eller vara registrerad student på annan kurs inom KI.

Datum för kursträffar HT24

Vi har preliminära datum enligt följande: 

Kursträff 1 + 2: tisdag 10 onsdag 11 sep

Kursträff 3 + 4: torsdag 26 och fredag 27 september 

Kursträff 5: tisdag 8 oktober 

Kursträff 6: onsdag 23 oktober  

Kursträff 7: tisdag 5 nov 

Kursträff 8 + 9: torsdag 21 fredag 22 november

Kursträff 10: måndag 9 dec 

Ansökan

Läs mer om hur du ansöker till kursen, vilken behörighet som krävs, om urval och sista dag för komplettering av meriter och om när du får besked om antagning.

Antagning

Om du har antagits till kursen behöver du tacka ja till erbjuden plats innan utsatt datum genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på Antagning.se. Därefter behöver du även kursregistrera dig i Ladok inom registreringsperioden för att bekräfta din kursplats.

Kursregistrering 

Du som blivit antagen till kursen behöver logga in i Ladok och kursregistrera dig inom den angivna registreringsperioden för att behålla din kursplats. För att få inloggningsuppgifter till Ladok och andra KI-tjänster aktiverar du ditt Studentkonto. När du har kursregistrerat dig i Ladok kommer du även att få tillgång till kurswebben i Canvas.

 

Tillgodoräknande 

Vem kan ansöka om tillgodoräknande?

Om du till exempel behöver räkna in pedagogisk utbildning i en magisterexamen, kan du ansöka om tillgodoräknande för fem avslutade Stepping-stone-kurser. För att kunna ansöka om tillgodoräknande behöver du vara aktiv student vid KI, det vill säga först vara antagen till Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning och kursregistrera dig i Ladok på kursen, eller på annat sätt vara antagen och bedriva studier på KI.

Observera att Stepping Stone-kurserna i sig är meriterande vid ansökan om docentur.

Ansökningsblankett och bilagor

Fyll i ansökningsblankett nedan och bifoga intyg på de kurser du ansöker om tillgodoräknande för, dvs de kurser du har läst.

Handläggningstid

Det är viktigt att veta att handläggningstiden kan ta upp till åtta veckor innan beslutet är klart. Utifrån detta behöver du se till att din ansökan är komplett, korrekt ifylld samt att du ansöker om tillgodoräknande i god tid. 

Du kan mejla in din ansökan om tillgodoräknande digitalt i filformatet PDF till e-postadress: annamaria.nordvall@ki.se

Du kan även skicka in din ansökan i pappersform till adress:

Anna Maria Nordvall, Karolinska Institutet, Enheten för Undervisning och lärande - UoL, Alfred Nobels allé 10, plan 6, 141 52 Huddinge

Märk kuvertet med: "Ansökan om tillgodoräknande". Ansökningsblanketten och bilagor behöver vara enkelsidiga.

Studieintyg

Har du ett aktivt studentkonto eller ett digitalt eduID kan du skriva ut ett giltigt och verifierbart resultatintyg eller ett registreringsintyg via Ladok. Om studieintyg.

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontakt

Anna Maria Nordvall

Utbildningshandläggare
Profile image

Jenny Flygare

Examinator
JF
Innehållsgranskare:
2024-04-22