För studenter på kursen Emotionsregleringsbehandling i grupp - tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende, 5,5 hp kurskod 9K8104

Kursens syfte är att ge teoretiska och praktiska kunskaper i emotionsreglerande behandling i grupp (Emotion Regulation Group Therapy; ERGT) och dess tillämpning inom hälso- och sjukvården och av andra aktörer som har i uppdrag att erbjuda behandling för patienter med självskadebeteende.

Kursplan

Schema

Kontakta kursansvarig för schema

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontaktuppgifter

Profile image

Hanna Sahlin

Kursansvarig
Profile image

Lina Collsiöö

Kursadministratör
LC
Innehållsgranskare:
Lina Collsiöö
2023-08-01