För studenter på kursen Fysisk aktivitet som prevention och behandling FYSS/FaR (7,5 hp) kurskod 2QA332

Kursen ska utifrån ett interprofessionellt perspektiv ge en vetenskaplig grund kring sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa med fokus på prevention, metoder för kartläggning och utvärdering samt evidensbaserade metoder för att stödja beteendeförändring och vidmakthållande.

Kursplan

Ansökan till fristående kurs

Du som söker kursen som fristående kurs ansöker via antagning.se.

Programöverskridande valbar kurs 

Kursen ges också som valbar programöverskridande kurs inom vissa program på KI, med kurskod 2XX041. Ansökan till programöverskridande valbar kurs görs enligt respektive programs rutiner.  

Aktuell kursplan programöverskridande valbar kurs

Inför kursstart

Kursstart: VT25

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och 2 dagar in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Schema

Aktuellt schema publiceras cirka två veckor innan kursstart.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Senast genomförda kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Ing-Mari Dohrn

Kursansvarig och examinator

Ellinor Tenne

Utbildningsadministratör
Profile image

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får automatiskt tillgång till kursen i Canvas då du registrerar dig till kursen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

ID
Innehållsgranskare:
Ellinor Tenne
2024-06-17