För studenter på kursen Fysiologi - en introduktion (7,5 hp) kurskod 1QA049

Kursen ger en översikt av människokroppens anatomi och fysiologi. De områden som behandlas är den enskilda cellen, vävnaderna och rörelseapparaten, nervsystemet och sinnesorganen, hjärtat och blodcirkulationen, andningssystemet, njurarna, hormonsystemet, magtarmkanalen, fortplantningen, försvarsmekanismer, samt kroppen under arbete och förändringar i den omgivande miljön. Kursen innehåller föreläsningar, humanlaborationer och ett projektarbete.

Kursplan

Schema

Schema VT24

Kontaktuppgifter

Profile image

Jessica Norrbom

Kursansvarig
Profile image

Karin Wrangö

Utbildningsadministratör
+46852483799

Kursmeddelanden

 • Kursen ges VT24. Ansök till kursen via www.antagning.se undra ansökningsperioden 
 • Kursen ges på kvartsfart (25%) måndagskvällar januari - juni 2024. 
 • Som student registrerar dig själv på kursen från 3 veckor innan kursstart till 1 vecka innan kursstart.

 

Inloggning

 

Kontrollera dina kontaktuppgifter

 • Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver.

 

Tentamen

Examinationen på kursen genomförs i maj 2024:

 • Tentamen skrivs digitalt i Inspera på distans. Skrivtiden är 3 timmar från det att du loggar in i Inspera.
 • Du väljer själv en tidpunkt när du vill genomföra tentan inom den period på tre dygn som tentamen är schemalagd
 • Studenter på innestående termin anmäler sig själva till tentamen i Ladok senast 10 dagar före skrivdatum.
 • Omregistrade studenter som ska skriva tentan anmäler sig genom att maila till: linda.henning@ki.se.

Om du har rätt till förlängd skrivtid mejlar du ditt intyg från Funkis som utfärdats av Viktoria Hansson till linda.henning@ki.se senast sista dagen för anmälan till respektive tenta.

 

Beslut För examinationer i skrivsal fr.o.m. 1 april 2023 gäller följande:

 • Aktivitetstillfälle i Ladok ska användas för obligatorisk anmälan till examination i skrivsal.
 • Anmälan till examinationen ska ske senast 10 kalenderdagar innan dagen för examinationen.
 • Studenten ska vara registrerad eller omregistrerad på aktuellt kurstillfälle.
 • Information om detta ska finnas på kurswebb.
 • Student ska vara behörig att skriva examinationen i enlighet med kursplanen som gäller för kurstillfället.
 • Information om tid och ordning för anmälan till examination ska finnas i kursrummet i Canvas vid kursstart.
 • Sista dag för anmälan till examination ska även finnas i Canvas kalenderfunktion.
 • I gränssnittet Ladok för studenter har dock även studenterna automatisk tillgång till anmälan.
 • Fr.o.m. HT23 ska inte grupper av studenter anmälas av utbildningsadministratör.
 • Vid särskilt behov kan dock utbildningsadministratör bistå enskild student med anmälan.

 

Skäl för beslutet Kursansvarig institution bokar fr.o.m. 1 april 2023 tentamenservice per plats. För att kunna fördela platser till studenterna krävs ett anmälningsförfarande till examinationen (aktivitetstillfälle) i Ladok. Genom integrationer mellan Ladok, Inspera och TimeEdit Exam tilldelas de anmälda studenterna plats i examinationslokalen för anonym (digital/papper) examination.

 

Omregistrering

Om du vill bli omregistrerad på kursen VT24 mejlar du linda.henning@ki.se senast 2 veckor innan kursstart.

Tillgodoräknanden

Information om tillgodoräknande: https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande 

Blankett: https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter 

Ansökan om tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall scannas in och skickas via mejl eller på papper. 

Email: linda.henning@ki.se 

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.  Intyget lämnas eller mejlas till kursadministratören vid kursstart. Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. 

Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Viktoria Hansson. E-post: funkis@ki.se   

Du kan läsa mer på: https://utbildning.ki.se/studera-med-funktionsvariation 

Ansök om stöd: https://utbildning.ki.se/ansok-om-stod-nar-du-studerar-med-funktionsnedsattning 

Kursanalys och kursvärdering

JN
Innehållsgranskare:
Linda Henning
2024-03-07