För studenter på kursen Rehabilitering på distans - ett fysioterapeutiskt perspektiv (7,5hp) kurskod 2QA334

Kursen syftar till att fördjupa dina kompetenser för att bedriva rehabilitering på distans. Områden som behandlas i kursen inkluderar bedömning, utvärdering och behandling via digitala möten med stöd av information och kommunikationsteknik. Kursen bygger på ett problemorienterat lärande där det kliniska resonemanget står i fokus, och där teori, reflektionsuppgifter, grupparbeten, seminarier varvas.

Kursplan

Ansökan till fristående kurs

Du som söker kursen som fristående kurs ansöker via antagning.se.

Inför kursstart

Kursstart: Nästa kurstillfälle är HT24

Mer information om kursen kommer att skickas ut 1/8 från kursledaren

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och två dagar in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering

Om kursen

Tiden mellan kursträffarna (fem stycken inklusive examination) bygger på studentaktiverande lärande via en webbaserad lärplattform. Kontrollera schemat på kurswebben för exakta datum för schemalagda träffar online. Lärplattformen Canvas används. Tillgång till dator med internetuppkoppling och kamera krävs.

Schema

Datum för kursträffar: 

  • Kursträff 1 – Introduktion: 11/9
  • Kursträff 2 – Behandling: 25-26/9
  • Kursträff 3 – Bedömning och kontakt: 22-23/10
  • Kursträff 4 – Hållbarhet och kulturellt perspektiv: 20/11
  • Kursträff 5 – Examination: 10/1

Mer detaljerat schema kommer närmare inpå kursstart. Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

Senast genomförda kursvärdering

Senast genomförda kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

David Moulaee Conradsson

Kursansvarig och examinator

Ellinor Tenne

Utbildningsadministratör
Profile image

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får automatiskt tillgång till kursen i Canvas då du registrerar dig till kursen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

DM
Innehållsgranskare:
Ellinor Tenne
2024-07-22