För studenter på kursen Klinisk forensisk psykologi - riskbedömningar (7,5 hp) kurskod 2QA298

Klinisk forensisk psykologi återfinns i gränssnittet mellan psykologi och rättsväsende. En kärnkompetens inom klinisk forensisk psykologi är riskbedömningar vilket är fokus för denna kurs.

Kursplan

Information

Om kursen

Kursen ges digitalt via Zoom med föreläsningar och seminarier under några fredagar. Till detta kommer egen inläsning och aktivt deltagande i diskussioner via lärplattformen.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden öppnar 3 veckor före kursstart (2022-08-08) och stänger tisdagen veckan före kursstart (2022-08-23). Mer information om webbregistrering.

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 23 juli genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

Corona 

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Schema

Fredag 16 september. Introduktion till riskbedömningar

Fredag 14 oktober. Riskkommunikation

Fredag 11 november. Teori och statistik vid riskbedömningar

Fredag 9 december. Etik vid riskbedömningar

Fredag 13 januari 2023. Forensisk fallformulering

 

Preliminära tider 9.00 - 16.00.

Ett detaljerat schema läggs upp senast två veckor före kursstart.

Kontaktuppgifter

Profile image

Knut Sturidsson

Kursansvarig
KS
Innehållsgranskare:
Johanna Meschke
2023-02-21