För studenter på kursen Kost och fysisk aktivitet som medicin (7,5 hp) kurskod 1QA081

Är du nyfiken på vilken effekt på hälsan mat och fysisk aktivitet har och hur näringsrekommendationer och rekommendationer för fysisk aktivitet tagits fram? Vill du kunna kritiskt värdera sanningshalten i tidningsrubrikerna genom att jämföra med forskningsresultaten som ligger bakom? Då kan detta vara en kurs för dig! Kursen ges på nybörjarnivå, vilket innebär att du inte behöver ha några förkunskaper inom ämnet. Kursen ger dig en inblick i hur det är att läsa en distanskurs inom
hälsoprofession

Kursplan

Kursinformation

Upplägg: ”Kursen ges helt på distans och har ca 5 obligatoriska online-träffar (tester, diskussioner eller redovisningar) via Zoom. Dessutom ingår ett antal obligatoriska quiz och inlämningar. Mellan träffarna har du uppgifter att göra, vissa individuellt och andra i grupp. Du kommer också att få fördjupa dig i en egen uppgift som du förbereder mellan träffarna och som redovisas individuellt i slutet av kursen. Kursen ges på kvartsfart vilket innebär att under de tjugo veckor som kursen går, behöver du i genomsnitt avsätta ca 10 timmar per vecka för arbetet med egna uppgifter samt deltagandet i onlineträffarna”

Dagar: ”Den schemalagda undervisningen sker på kvällarna på olika veckodagar (se schemat nedan) för att underlätta deltagandet. De ca 5 webbinarierna är obligatoriska. Dessutom ingår inlämningar och obligatoriska test med ett sista inlämningsdatum”

Lokal:  Valfri plats

Zoom: Föreläsningar, webbinarier och redovisningar sker via Zoom.

Ur innehållet: Effekt på hälsan av mat och fysisk aktivitet, näringsrekommendationer och deras underlag, rekommendationer för fysisk aktivitet och deras underlag, kroppens energiförbrukning och näringsintag, kritiskt värdering av kopplingen mellan forskningsresultat och populärvetenskap 

Mål

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om möjligheter att förebygga sjukdom med hjälp av kost och fysisk aktivitet. Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- beskriva kroppens energi- och ämnesomsättning på cell- och helkroppsnivå,
- beskriva kostens näringsämnen och deras funktion i kroppen,
- beskriva kroppens anpassning till fysisk aktivitet/träning,
- redogöra för sambanden mellan kost, fysisk aktivitet och folksjukdomar,
- redogöra för aktuella rekommendationer för kost och fysisk aktivitet samt den vetenskapliga bakgrunden,
- utföra enkel mätning av näringsintag och fysisk aktivitet

Välkomstinformation

Kursstart: tisdag 16 januari 2024, kl 18-20 via zoom

https://ki-se.zoom.us/j/63198743732 

Registrera dig innan kursstart i LADOK för att få tillgång till kurssidan i Canvas där all information och alla länkar finns

Schema

Datum för obligatoriska moment och inlämningar kan komma att justeras. 

 

Kursanalys och kursvärdering

”Kursen gavs senast VT2022”

Kontaktuppgifter

Maria Westerståhl

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2024-01-03