För studenter på kursen Vävnadsbiologi (4 hp) kurskod 1BI040

Inledningsvis presenteras generella aspekter på vävnaders uppbyggnad liksom centrala morfologiska begrepp inom histologi. Tyngdpunkten på kursen ligger på förståelse av histologiskt utseende av olika organsystem och kopplingen till deras funktioner.

Kursplan

Kursinformation

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Avseende kunskap och förståelse

förklara olika celltypers specifika funktioner,

beskriva hur olika vävnader är uppbyggda, samt förklara hur de ingående cellerna bidrar till vävnadernas funktioner,

förklara teorierna bakom och applikationerna för de vanligaste metoderna för analys av olika vävnader.

Avseende färdighet och förmåga

kunna identifiera vävnader och dess celler i histologiska vävnadssnitt,

planera ett experimentellt vävnadsanalysprojekt.

Välkomstinformation

Välkommen!  

Vi hoppas att du kommer att trivas på denna kurs och att du skall finna den lärorik och givande. All information du behöver kommer du att finna på kursens sidor i Canvas som du får tillgång till i anslutning till kursstart (och du registrerat dig i Ladok).

Schema

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering har utförts enligt med utbildningsnämndens riktlinjer.

Du kan se här nedan resultaten från KI-survey för 2020 års kurs.

Du kan se här nedan kursanalysen för 2019 års kurs. 

Kontaktuppgifter

Profile image

Irina Gacesic

Utbildningsadministratör
PJ
Innehållsgranskare:
Irina Gacesic
2024-04-05