För studenter på kursen Trauma och traumabehandling utifrån ett kroppsligt perspektiv (7,5 hp) kurskod 2QA328

Kursen ger kunskap om kroppsinriktade behandlingsmetoder vid långvariga påfrestningar, potentiellt traumatiska händelser och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Vad kan vidmakthålla psykofysiologiska stressresponser, traumainducerade dissociativa tillstånd och ett dysreglerat autonomt nervsystem tas upp, såväl som nyare neurovetenskaplig forskning. Diskussioner kring patientfall ger möjlighet att förankra aktuell kunskap i kliniskt arbete. Vikt läggs vid eget övande av autonom stressreglering.

Kursplan

Inför kursstart

Nästa kurstillfälle: HT24 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och två dagar in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Om kursen

Kursen ges på kvartsfart och i huvudsak på distans. Den ges under 20 veckor med fem schemalagda digitala kursträffar och en schemalagd obligatorisk träff som kräver fysisk närvaro på Karolinska Institutet, campus Flemingsberg. Förutom de schemalagda dagarna ingår eget arbete såväl som grupparbete med studieuppgifter på lärplattformen Canvas. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs.

Kursen Autonom och emotionell reglering vid stressrelaterade tillstånd – teori och praktisk tillämpning, 7,5 hp läses med fördel innan denna kurs. 

Schema

Kursdagar HT24:
23/9, 7/10, 21/10, 18/11 (Campusdag), 2/12 och 13/1. 

Schema publiceras senast två veckor innan kursstart.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Kontaktuppgifter

Profile image

Gabriele Biguet

Kursansvarig och examinator

Ellinor Tenne

Utbildningsadministratör
Profile image

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får automatiskt tillgång till kursen i Canvas då du registrerar dig till kursen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

GB
Innehållsgranskare:
Ellinor Tenne
2024-06-20