För studenter på kursen Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning, 15 hp kurskod 9K8067

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsmetod utformad för patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS)/borderline personlighetssyndrom (BPS) och självskadebeteende. Kursens syfte är att ge teoretiska och praktiska kunskaper i dialektisk beteendeterapi (DBT) och dess tillämpning inom hälso- och sjukvården och av andra aktörer som har i uppdrag att erbjuda behandling med metoden. Kursen ges med start VT21.

Kursplan

Schema

Starttermin VT23

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontaktuppgifter

Anna Lindström

Kursansvarig
Profile image

Lina Collsiöö

Kursadministratör
LC
Innehållsgranskare:
Lina Collsiöö
2023-08-28