För studenter på kursen Sexualmedicin - en introduktion kurskod 2QA226

Denna kurs syftar till att ge dig kunskap om och förståelse för sexualmedicinska och sexologiska frågeställningar i mötet med patienter inom en bred sfär av hälso- och sjukvården. Kursen fokuserar på diagnostik, behandling och rehabilitering av tillstånd eller sjukdomar som involverar sexuell funktion och förmåga. Här på kurswebben hittar du bland annat information om schema och kontaktuppgifter. I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, och examination.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen inkluderar föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Kursen bedrivs på halvfart och kursen äger rum kvällstid på Campus Solna. 

Schema anslås två veckor före kursstart.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt.Registreringsperioden är tre veckor före kursstart till och med tisdagen i veckan före kursstart.Mer information om webbregistrering.

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: https://ki.se/utbildning/mitt-studentkonto

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

Inför kursstart

Mer information får du i välkomstbrevet när du har antagits till kursen.

Tillgång till kursrummet

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Från och med måndag den 16 januari kommer den som har registrerat sig på kursen i Ladok ha tillgång till kursrummet i Canvas: https://utbildning.ki.se/logga-in-i-canvaslog-in-to-canvas
 

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat kontaktar du antagning@ki.se.

Corona 

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Kursanalys och kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Marie Nilsson

Kursansvarig
MN
Innehållsgranskare:
Marie Beckeman
2024-01-10