För studenter på kursen Bedömning av gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning (7,5 hp) kurskod 2QA124

Syftet med kursen är att öka kunskapen om bedömning av gångfunktion hos barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Du ges möjlighet att utveckla din förmåga att analysera funktionsnedsättningens påverkan på gången samt att kunna motivera behandlingsförslag. På den här sidan hittar du information om bland annat registrering, schema och kontaktuppgifter, samt länk till Canvas och KIs studentsidor.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen är uppbyggd av föreläsningar och seminarier om funktionsnedsättning hos barn, ungdomar och vuxna samt genomgång av ändamålsenlig litteratur. Teman inom områdena ortopedi, neurologi samt kirurgi tas upp. Kursen tar även upp ortoser, biomekaniska principer, samt rörelse- och gånganalys. 

Undervisningsdagar mellan kl 09.00-16.00. Schema publiceras senast 2 veckor före kursstart.

Kursen motsvarar fem veckors arbete. Utöver de schemalagda dagarna med lärarledda lektioner behöver tid läggas på läsning och eget arbete samt den avslutande examinationsuppgiften.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden öppnar 3 veckor före kursstart och stänger tisdagen veckan före kursstart. Mer information om webbregistrering

Kontaktuppgifter

Profile image

Cecilia Lidbeck

Kursansvarig
Profile image

Eva Broström

Examinator
+46852482394
Profile image

Ann-Kathrine Lemon

Utbildningsadministratör
CL
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2024-04-26