För studenter på kursen Fysioterapeutiska interventioner vid nedsatt lungfunktion (7,5 hp) kurskod 2QA276

Kursen syftar till att fördjupa kompetenser gällande fysioterapeutiska bedömnings-, behandlings- och utvärderingsmetoder för patienter med nedsatt lungfunktion utifrån ett evidensbaserat arbetssätt. Kursen bygger på ett problemorienterat lärande där det kliniska resonemanget står i fokus.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart VT25

Om kursen

Kursträffarna kommer att ske både på campus och på distalt och tiden mellan kursträffarna bygger på studentaktiverande lärande via den webbaserad lärplattformen Canvas.

Det ingår fyra schemalagda obligatoriska kursträffar på campus samt fyra schemalagda digitala kursträffar. Däremellan sker eget arbete med studieuppgifter på lärplattformen Canvas. Du kommer dessutom genomföra ett examensarbete tillsammans med en studiekamrat. Tillgång till dator med internetuppkoppling och kamera krävs.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Schema

Schema publiceras två veckor innan kursstarten.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Senast genomförda kursanalys

Kontaktuppgifter

Ellinor Tenne

Utbildningsadministratör
Profile image

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får automatiskt tillgång till kursen i Canvas då du registrerar dig till kursen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

AS
Innehållsgranskare:
Ellinor Tenne
2023-11-13