För studenter på kursen Introduktion till klinisk neuropsykologi (7,5 hp) kurskod 1QA129

Kursen ger dig teoretiska kunskaper om hjärnans anatomiska och strukturella delsystem samt deras påverkan på beteenden och funktioner. Kursen har ett särskilt fokus på de neuroanatomiska nätverk som reglerar funktioner som t.ex. uppmärksamhet, minne, perception och språk. Här på kurswebben hittar du information om vad du behöver göra för att behålla din plats, länkar till kursplan (inkl. litteraturlista), schema och kontaktuppgifter.

Kursplan

Viktig information

Om kursen

Kursen går på halv fart (50%) under hälften av terminen, Distans, Undervisning på dagtid.

Ramtid för kursen HT24:  2/9-10/11  

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden inför HT24 pågår under 2024-08-12 - 2024-08-27. Mer information om webbregistrering.

Kursutvärdering

Kursanalys HT23

Enkätsammanställning HT23

Kontaktuppgifter

Profile image

Janina Seubert

Kursansvarig
Profile image

Johanna Olsson

Kursadministratör

Studentkonto och Canvas

Alla som studerar vid KI får ett studentkonto som ger tillgång till ett flertal tjänster, däribland e-post och lärplattformen Canvas etc. I Canvas hittar du bland annat kursmaterial, eventuella inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

JS
Innehållsgranskare:
Johanna Olsson
2024-05-28