För studenter på kursen Behandling av psykisk ohälsa inom primärvården (7,5 hp) kurskod 2qa339

Kursen ger dig fördjupade och specifika kunskaper och färdigheter för bedömning och behandling av psykisk ohälsa, med hänsyn till de korta behandlingstider och avgränsade ramar som finns inom primärvården. Här på kurswebben hittar du information om vad du behöver göra för att behålla din plats, länkar till kursplan (inkl. litteraturlista), schema och kontaktuppgifter.

Kursplan

Viktig information

Kursen går på 25%, distans. 

Ramtid för kursen VT24: 15/1 - 2/6

​I kursen ingår 7st online seminarier under terminen. Deltagande i minst 5 av dessa är obligatoriskt. 
Kursen ges digitalt med en kombination av anpassade inspelade föreläsningar som gör det möjligt att ta del av innehållet när det passar, seminarier för att diskutera innehållet, samt eget utredande arbete inom primärvården och handledning för det. Kursen examineras fortlöpande och genom en mindre tentamen vid slutet.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt, du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden inför VT24 pågår under 28 december - 9 januari. Mer information om webbregistrering. 

Schema Behandling av psykisk ohälsa inom primärvården VT24

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Pia Enebrink

Kursansvarig och examinator
+46852487738
Profile image

Johanna Olsson

Kursadministratör

Studentkonto och Canvas

Alla som studerar vid KI får ett studentkonto som ger tillgång till ett flertal tjänster, däribland e-post och lärplattformen Canvas etc. I Canvas hittar du bland annat kursmaterial, eventuella inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

PE
Innehållsgranskare:
Johanna Olsson
2024-06-28