För studenter på kursen Examensarbete för masterexamen i odontologi kurskod 2QA175

Denna kurs bygger på de kunskaper du har från kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi och syftar till att du ska genomföra ett examensarbete på avancerad nivå. Du kommer att ta fram en forskningsplan inom ett begränsat område och utifrån denna genomföra en vetenskaplig studie med alla dess delar. Resultatet av studien presenteras som en vetenskaplig artikel.

Kursplan

Välkommen

Denna kurs är en modifierad distansutbildning som ges på kvartsfart under två läsår. Undervisningen sker genom introducerande föreläsningar och examinerande seminarier. Undervisningen ges på både svenska och engelska. Resterande delen av kursen bygger på självstudier och inlämningsuppgifter. Projektarbetet skrivs på engelska och kompletteras med en sammanfattning på svenska.
Kursens undervisningsspråk är både svenska och engelska. Examinationsspråk är engelska.
 

Inför kursstart HT24:

Antagna studenter aktiverar enkelt sitt studentkonto med ditt Bank-ID via KI:s ID-portal. Läs mer om ditt studentkonto.


Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Antagen student registrerar sig själv i  Ladok genom att logga in med sitt studentkonto. Registreringsperioden öppnar 3 veckor före kursstart och stänger tisdagen veckan före kursstart. 
Denna kurs ges över fyra terminer, registrerade studenter behöver därför göra en fortsättningsregistrering i Ladok på kursens andra, tredje och fjärde termin.
Mer information om webbregistrering

När du är kursregistrerad i Ladok får du även tillgång till allt kursmaterial i kursrummet i Canvas. Även där loggar du in med ditt studentkonto.

Schema

Detaljschema finns för registrerade studenter i Canvas.
Här finns överssiktsschema för HT23 och VT24, kursträffarna ges tillsammans med kursen Examensarbete för magisterexamen i oral hälsa:

Examinationstillfällen

Halvtids- och slutexaminationer ges tillsammans med kursen Examensarbete för magisterexamen i oral hälsa.

Slutexaminationer VT24

 

Tuesday 2024-05-21 kl. 10:00 – 11:30

Student: Noran De Basso

Thesis title: Impact of Various Manufacturing Technologies on Marginal Fit and External Surface of Zirconia Crowns/ Cementgapets skillnader på zirkoniakronor med olika tillverkningsmetoder

Main supervisor:
Prof. Ulf Örtengren (University of Gothenburg; Malmö University)

Co supervisor:
Assoc. Prof. Anastasios Grigoriadis (Division of Oral Rehabilitation, Karolinska Institutet
Prof. James Shen (Stockholm University, deceased)

Opponent:
Helen Taheri

External examiner:
Dr. Giancarlo De La Torre Canales (Division of Oral Rehabilitation, Karolinska Institutet)

Course examiner:
Prof. Nagihan Bostanci (Division of Oral Health and Periodontology, Karolinska Institutet)

Location: via Zoom
Join Zoom Meeting
https://ki-se.zoom.us/j/64356522551?pwd=U3YyWjVUSnQ2MjZRZTFGeUVuVjBzQT09
Meeting ID: 643 5652 2551
Passcode: 795044

 

Wednesday 2024-05-22 kl. 12:00 – 13:30

Student: Elena Borsci

Thesis title: AI-assisted prediction model of canine impaction on panoramic radiographs/ AI-baserad prediktionsmodell av retinerade hörntänder på panoramabilder

Main supervisor:
Prof. Reinhilde Jacobs (KU Leuven; UZ Leuven)

Co supervisor:
Niels Ganzer (University Dental Clinic, Division of Orthodontics Karolinska Institutet)

Opponent:
Alaa Al Khatib

External examiner:
Dr. Reuben Clark (University Dental Clinic Karolinska Institutet)

Course examiner:
Prof. Nagihan Bostanci (Division of Oral Health and Periodontology, Karolinska Institutet)

Location: via Zoom
Join Zoom Meeting
https://ki-se.zoom.us/j/62033543909?pwd=SEtRNmtnNFFmMGNIaXRpNmwzWDlKZz09
Meeting ID: 620 3354 3909
Passcode: 505762

 

Wednesday 2024-05-22 kl. 14:30 – 16:00

Student: Alaa Al Khatib

Thesis title: Long-term follow-up of Class II malocclusions treated with Bilateral Sagittal Split Osteotomy/ Långsiktig uppföljning av klass II malocklusion behandlad med bilateral sagittalt delad osteotomi

Main supervisor:
Dr. Fatemeh Jabbari (Division of Orthodontics, Karolinska Institutet; Uppsala University)

Co supervisor:
Prof. Andreas Thor (Uppsala University)

Opponent:
Mizgin Bulduk

External examiner:
Dr. Robert Heymann (Division of Oral Diagnostics and Surgery, Karolinska Institutet)

Course examiner:
Prof. Nagihan Bostanci (Division of Oral Health and Periodontology, Karolinska Institutet)

Location: via Zoom
Join Zoom Meeting
https://ki-se.zoom.us/j/69400931455?pwd=OHYzMmhDZ3FFbnFCSE5VdmhjdXVzUT09
Meeting ID: 694 0093 1455
Passcode: 751404


 

Thursday 2024-05-23 kl. 09:30 – 11:00

Student: Heli Juusela

Thesis title: The association of educational level with caries and periodontitis in Swedish adult population/ Associationen mellan utbildningsnivå och karies och parodontit i svensk vuxenpopulation

Main supervisor:
Nivetha Natarajan (Division of Oral Diagnostics and Surgery, Karolinska Institutet)

Co supervisor:
Assoc. Prof. Daniel Jönsson (Lund University)

Opponent:
Elena Borsci

External examiner:
Dr. Maria Andersen (Folktandvården Eastmaninstitutet)

Course examiner:
Prof. Nagihan Bostanci (Division of Oral Health and Periodontology, Karolinska Institutet)

Location: via Zoom
Join Zoom Meeting
https://ki-se.zoom.us/j/63518419551?pwd=QldSWmJJQnd4V0NNZjQwdnpkVDlGZz09
Meeting ID: 635 1841 9551
Passcode: 412628

 

Thursday 2024-05-23 kl. 12:00 – 13:30

Student: Helen Taheri

Thesis title: Bond strength between zirconia and resin cements; improvements with surface modifications/ Bindningsstyrka mellan zirkonia och resincement; förbättring med ytmodifieringar

Main supervisor:
Prof. Per Vult von Steyern (Nordic Institute of Dental Materials (NIOM); Malmö University)

Co supervisor:
Dr. Nicole Winitsky (Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet; Folktandvården Eastmaninstitutet)

Opponent:
Heli Juusela

External examiner:
Prof. Ulf Örtengren (University of Gothenburg and Malmö University)

Course examiner:
Prof. Nagihan Bostanci (Division of Oral Health and Periodontology, Karolinska Institutet)

Location: via Zoom
Join Zoom Meeting
https://ki-se.zoom.us/j/66299822674?pwd=S25TM0Y2NCtESEFSR2cxQ1RJZ3pjQT09
Meeting ID: 662 9982 2674
Passcode: 852704

 

Thursday 2024-05-23 kl. 15:00 – 16:30

Student: Zakaria Yehia

Thesis title: Efficacy of periodontal treatment in Down syndrome patients - A systematic review/ Effektiviteten av parodontal behandling hos Downs syndrom patienter - En systematisk översikt

Main supervisor:
Prof. Nagihan Bostanci (Division of Oral Health and Periodontology, Karolinska Institutet)

Co supervisor:
Dr. Angelika Silbereisen (Division of Oral Health and Periodontology, Karolinska Institutet),
Assoc. Prof. Georgios Tsilingaridis (Division of Pedodontics, Karolinska Institutet), 
Dr. Despina Koletsi (University of Zurich)

Opponent:
Noran De Basso

External examiner:
Assoc. Prof. Elena Calciolari (Queen Mary University of London and University of Parma)

Course examiner:
Prof. Nagihan Bostanci (Division of Oral Health and Periodontology, Karolinska Institutet)

Location: via Zoom
Join Zoom Meeting
https://ki-se.zoom.us/j/69404972165?pwd=UjRDVmVidzcxWlFWbU0xc3ZhM1V3dz09
Meeting ID: 694 0497 2165
Passcode: 990501

 

 

Schemalagda slutexaminationer för studenter på Examensarbete för magisterexamen i oral hälsa kan ses på den öppna kurswebben för Examensarbete för magisterexamen i oral hälsa.
 

Halvtidsexaminationer VT24 ges: 2024-05-29 och 2024-05-30

Resttillfällen VT24: 2024-06-14 och 2024-06-28

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Tillgodoräknande

Ansökan om tillgodoräknande skickas till kursadministratören. Läs om tillgodoräknandeprocessen på KI:s centrala sidor:

Kriser och krishantering

Ibland kan en krisartad händelse påverka en eller flera studenter på utbildningen. Vid institutionen för odontologi finns beredskap för sådana situationer.

Ansvar och process för krishantering beskrivs i  Anvisningar för krishantering inom de odontologiska utbildningarna vid Institutionen för odontologi. 

Om du har frågor om krishantering, vänligen kontakta kursansvarig.

Riskbedömning, gravida och ammande studenter

Student som är gravid eller ammar har rätt till en individuell riskbedömning. Kontakta studierektor/studievägledare för att få en riskbedömning. Du kan läsa mer på KI:s centrala sidor om gravida och ammande studenter. Institutionen för Odontologi har även tagit fram särskilda anvisningar för riskbedömning. Se dokumentet nedan.

Kontaktuppgifter

Nagihan Bostanci

Kursansvarig

Angelika Silbereisen

Kurskoordinator
Profile image

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör
NB
Innehållsgranskare:
Cecilia Vestlind
2024-05-03