För studenter på kursen Att främja psykisk hälsa hos barn och ungdom - ett fysioterapeutiskt perspektiv (7,5 hp) kurskod 2QA299

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar har ökat. Genom denna kurs får du möjlighet att integrera teoretisk kunskap och praktiska färdigheter i ditt fysioterapeutiska arbete vid såväl preventiva som behandlande insatser för barn och ungdomar med t.ex. stressrelaterade besvär, långvarig smärta, neuropsykiatrisk problematik, trauma, oro/ångest, nedstämdhet/depression och sömnbesvär. I fokus är att främja barn och ungdomars tillit till sin kropp, sig själv och förmågan att kunna påverka sin situation.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: HT25

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Om kursen

Kursen är 7,5 hp, vilket innebär ca 5 veckors heltidsstudier.

Utöver kursträffar tillkommer eget arbete inför första träffen och information om detta kommer att finnas på Canvas. Eget arbete tillkommer även mellan kursträffarna. Utöver föreläsningar och gruppseminarier behöver du som kursdeltagare ha möjlighet att följa en lämplig patients behandlingsprocess i din verksamhet under kursen. Det kan exempelvis handla om ett barn eller ungdom med stressproblematik, återkommande/långvarig smärta, oro/ångest, nedstämdhet/depression, ätstörningsproblematik, neuropsykiatriska utmaningar.

Schema

Schema publiceras 14 dagar innan kursstart.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Kontaktuppgifter

Profile image

Gabriele Biguet

Examinator

Ellinor Tenne

Utbildningsadministratör
Profile image

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får automatiskt tillgång till kursen i Canvas då du registrerar dig till kursen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

UW
Innehållsgranskare:
Ellinor Tenne
2023-12-28