För studenter på kursen Grundläggande näringsfysiologi, 7,5hp kurskod 1QA145

Kurskod fram till HT2024: 1QA096. Kursens huvudteman undervisas i form av föreläsningar följt av seminarier och examineras genom en skriftlig tentamen. Ämnen som ingår är; introduktion till digestionskanalen, metabolism av makro- och mikronutrienter, energimetabolism och näringsrekommendationer. Detta integreras med diskussioner om riskgrupper, bristsymptom, kostkällor och tillskott. I ett individuellt arbete får studenterna möjlighet att fördjupa sig i vanliga näringsbrister.

Kursplan

Välkomstinformation 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är: 28 december 2023 - 9 januari 2024. Här hittar du mer information om webbregistrering.

 

Schema

Kursutvärdering

Kontakt

Profile image

Sara Bruce

Kursadministratör
+46852481152
EP
Innehållsgranskare:
Studentkommuni…
2024-02-29