För studenter på kursen Statistiska metoder med R (7,5 hp) kurskod 1QA098

Första veckan under kursen är avsattt för att formera grupper och lösa praktiska saker och bekanta sej med Canvas så att alla är redo när det blir dags för första inlämningsuppgiften sista veckan in januari.

Kursplan

Kursinformation

För att studera vid KI måste alla som har blivit antagna aktivera ett studentkonto samt registrera sig. Detta gäller samtliga sökande som antagits i urval 1, urval 2 eller reservantagningen.

Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: https://ki.se/utbildning/mitt-studentkonto

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

Registrering på kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på kursen.

Du kan registrera dig 230821-230830. Den som inte registrerar sig inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till platsen.

Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Den kurs du ska registrera dig på är:

Statistiska Metoder med R 7,5 hp 1QA098

Du registrerar dig genom att logga in här: https://www.student.ladok.se/student/loggain

Här kan du alltid logga in och kontrollera din registrering på kursen.

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat kontaktar du antagning@ki.se.

Tillgodoräknande 

Information om tillgodoräknanden finns på http://ki.se/utbildning/tillgodoraknande.

Fyll i blanketten Ansökan om tillgodoräknande": https://ki.se/utbildning/studieadministrativa-blanketter. Skanna in alla handlingar och skicka ansökan till tillgodoraknanden@labmed.ki.se

Beslut tas inom 8 veckor från det att handlingarna inkommit till studentexpeditionen. För en snabbare hantering ber vi att du noggrant läser instruktionerna för hur blanketten ska fylls i samt vilka handlingar (betyg, kursplaner, scheman etc.) som behöver skickas med. Alla dokument ska vara original eller vidimerade (bevittnade och signerade) kopior. För mer information, kontakta kursens examinator.

 

Välkomstinformation

Kursen startar v.36 och går som ni vet helt på distans via lärplattofrmen Canvas. Kursen motsvarar 5 veckors heltidsstudier. Eftersom studietakten är halvfart sträcker sig kursen över tio kalenderveckor. Kursen är indelad i fem block om två veckor vardera. Varje block har ett brev, läshänvisningar och inlämningsuppgifter. Allt material finns inte publicerat nu, det blir tillgängligt efterhand. En bra metod är att se till att läsa klart under första veckan och att arbeta med inlämningsuppgiften under andra veckan. Det blir två individuella examineringar under kursen, varav den första upplevs som tämligen lätt. Den första examineringen brukar räta ut alla tekniska frågetecken kring hur examinering går till på Canvas så att alla är redo vid slutexamineringen.

Schema

 

 

Kursanalys och kursvärdering

 

Kontaktuppgifter

Eric Rullman

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2024-06-12