För studenter på kursen Rehabilitering inom cancervård 7,5 hp kurskod 2QA318

På kurswebben för 2QA318 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursvärderingar.

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha förvärvat kunskaper och fördjupade färdigheter för att bedriva rehabilitering inom cancervård.

Kursplan

Kursen tar upp vad rehabilitering inom cancervård avser samt teorier och modeller som kan användas för hur rehabilitering inom cancervården kan påverka hälsa och välbefinnande hos enskilda patienter med cancersjukdom. Kursen fokuserar på att deltagarna ska få övergripande förståelse för orsaker till vanliga rehabiliteringsbehov inom cancervård, samt hur dessa kan identifieras, bedömas och åtgärdas.  

Kursen vänder sig till dig som på olika sätt arbetar kliniskt med personer som har cancer och deras rehabilitering. Du kan exempelvis vara arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, läkare, psykolog, sjuksköterska eller socionom både inom specialistvård och i primärvård i hela landet.

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen genomförs som webbaserad distanskurs (utan sammankomster) på halvfart och pågår i 10 veckor. Tillgång till dator med video, hörlurar, mikrofon och internetuppkoppling krävs. Halvfart innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs.


Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart, t.o.m. två dagar in på kursen. Mer information om webbregistrering.

Schema

Kursdagar med obligatoriska digitala seminarier är i denna kurs ca 3-4 måndagar kl 8:30-12:00. Vilka måndagar meddelas när schema släpps senast 2v innan kursstart. 

Schema publiceras två veckor innan kursstart. 

Kursanalys och kursutvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursanalys och kursutvärdering, t.o.m. VT22

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.


Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen


Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Sektionen för omvårdnad

Kursansvarig

Examinator

Utbildningsadministratör

Profile image

Christopher Waldron

Utbildningsadministratör

Studievägledare

Studievägledning Specialistprogrammen

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

LP
Innehållsgranskare:
2024-04-08