För studenter på kursen Klinisk kurs i ortodonti - Barnpsykologi/psykiatri och interceptiv ortodonti, 7,5 hp kurskod 9OF004

En utbildning för tandläkare i ortodonti. Fokus ligger på barnpsykologi/psykiatri och interceptiv ortodonti.

Kursplan

Om kursen 

Målet med kursen är att deltagarna ska:

  • visa integrerad kunskap om barns mentala utveckling i relation till behandlingsmotivation och -co-operation
  • identifiera och särskilja barn med psykosocialt handikapp
  • ha god kunskap om hur bettutvecklingen kan gynnas av tidig interceptiv behandling
  • ha god kunskap och kunna självständigt utföra åtgärder för att styra bettutvecklingen
  • ha god kunskap om olika apparaturtyper och självständigt kunna tillämpa dem i en behandling
  • självständigt behärska reparation av trasig apparatur
  • uppvisa god förmåga att informera, motivera och instruera patient som får interceptiv behandling 
  • handleda och undervisa allmäntandläkare i utförande av interceptiva behandlingar

Till vem riktar sig kursen?

Tandläkare med tandläkarexamen om minst 180 hp.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om kursens innehåll, kontakta:

Agneta Karsten

Kursledare

Lektor/övertandläkare, Institutionen för Odontologi vid Karolinska Instiutet.

AK
Innehållsgranskare:
Michelle Azorbo
2023-10-20