För studenter på kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad (15 hp) kurskod 2QA258

Målet med kursen är att den studerande ska ha tillägnat sig fördjupad kunskap och förståelse i vetenskaplig teori och metod, forskningsetik, kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder samt tillämpning i forskning inom vetenskapsområdena arbetsterapi, fysioterapi eller omvårdnad.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Nästa kursstart VT25

Kursen ges digitalt på distans, vissa delar kan komma att ske fysiskt på campus Flemingsberg. 

Kursen startar med en uppgift i vetenskapsteori:

Uppgiften består i att du läser boken Vetenskapsteori. En grundbok av Birkler J, Liber AB, 2008/2012 (eller senare upplaga) och gör reflektioner på bokens innehåll utifrån din profession och kopplar till något begrepp, någon modell och/eller teori inom din profession. 

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och två dagar in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Om kursen

Kursen ges digitalt, digitala kursträffar 1-2 dagar/månad. Vissa seminarier är obligatoriska. Schema meddelas cirka två veckor innan kursstart.

Kursen innehåller vetenskapsteori, forskningsetik, kritisk granskning, samt kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik.

Kursen går på halvfart och bygger i stor utsträckning på en studentaktiverande pedagogik med självstudier och peer learning. Kursdeltagarna indelas i i studiegrupper som mellan kursträffarna arbetar med uppgifter som följs upp vid nästa kursträff. Examinationsuppgiften består i att skriva en individuell reflekterande projektplan. 

Restexamination

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Schema

Schema publiceras senast två veckor innan kursstart.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering. 

Senast genomförda kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Carina Boström

Kursansvarig och examinator

Ellinor Tenne

Utbildningsadministratör
Profile image

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får automatiskt tillgång till kursen i Canvas då du registrerar dig till kursen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

CB
Innehållsgranskare:
Ellinor Tenne
2024-06-17