För studenter på kursen Introduktion till metod - kvantitativ, kvalitativ och kombinationen mixed-methods inom medicinsk vetenskap, 7,5 hp kurskod 1QA137

Kursen tar på en grundläggande nivå, upp de forskningsmetodologiska grunderna till kvalitativ och kvantitativ metodik, diskuterar skillnader mellan ansatserna och fallgropar i dess användande samt hur de kan kombineras inom ramen för mixed-methods. Här på kurswebben hittar du information om vad du behöver göra för att behålla din plats, länkar till kursplan (inkl. litteraturlista), schema och kontaktuppgifter.

Kursplan

Viktig information

Ramtid för kursen HT24: 30/9 -15/12  

I den här kursen får du en grundläggande introduktion till metod. Kursen berör dels kvantitativ och kvalitativ metod, samt även hur kombinationen av både kvantitativ och kvalitativ metod, så kallad mixed-metods, kan användas i praktiken. Mixed-methods är en viktig metodologi för att fånga en helhetsbild i medicinska studier och är mer och mer populär. 

 

Samtlig undervisning på kursen, föreläsningar och seminarier, genomförs digitalt via zoom. Tillgång till dator med webbkamera och internetuppkoppling krävs. Föreläsningarna spelas inte in utan genomförs över zoom vid angiven tid i schemat (dagtid ofta måndag och torsdag eftermiddag). Seminarier är interaktiva med varierande uppgifter, och diskussion och problemlösning sker både i mindre grupper och storgrupp där du förväntas delta aktivt (kamera och mikrofon påslaget). 4 av 7 seminarier är obligatoriska att delta i (valfritt vilka 4, men du bör delta vid seminarium 1 för att kunna tillgodogöra dig kursen på ett bra sätt), liksom presentation av individuellt arbete. OBS! examination sker genom salstentamen på plats på Karolinska Institutet i Solna.

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt, du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden inför HT24 pågår under 2024-08-12 - 2024-08-27. Mer information om webbregistrering. 

Schema

Schema för höstterminen 2024 publiceras närmare kursstart

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Åsa Norman

Kursansvarig
+46852480074
Profile image

Johanna Olsson

Kursadministratör

Studentkonto och Canvas

Alla som studerar vid KI får ett studentkonto som ger tillgång till ett flertal tjänster, däribland e-post och lärplattformen Canvas etc. I Canvas hittar du bland annat kursmaterial, eventuella inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

ÅN
Innehållsgranskare:
Johanna Olsson
2024-05-31