För studenter på kursen Hälsopsykologi - ett biopsykosociokulturellt perspektiv (7,5 hp) kurskod 1qa127

Kursen ger en introduktion till ämnet hälsopsykologi. I synnerhet studeras teorier och modeller kring hälsorelaterat beteende och beteendeförändring, samt hur dessa kan appliceras i planering och granskning av hälsofrämjande aktiviteter och program. Här på kurswebben hittar du information om vad du behöver göra för att behålla din plats, länkar till kursplan (inkl. litteraturlista), schema och kontaktuppgifter.

Kursplan

Viktig information

Välkommen till kursen!

Ramtid för kursen VT25: 31/3 - 8/6

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt, du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden inför VT25 pågår under 28 december - 9 januari. Mer information om webbregistrering. 

Schema

Schema för VT25 publiceras närmare kursstart

Kontaktuppgifter

Profile image

Johanna Olsson

Kursadministratör

Studentkonto och Canvas

Alla som studerar vid KI får ett studentkonto som ger tillgång till ett flertal tjänster, däribland e-post och lärplattformen Canvas etc. I Canvas hittar du bland annat kursmaterial, eventuella inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

RB
Innehållsgranskare:
Johanna Olsson
2024-05-28