För studenter på kursen Människan i rörelse - rörelseanalys i praktiken (15 hp) kurskod 2QA254

I kursen arbetar vi med rörelser som sträcker sig igenom hela livet: från barnens första levnadsmånader ända upp till de motoriska och sensoriska problem som våra äldre kan ha. Vi kommer att studera gång, löpning, funktionella rörelser, hållning, arbetsrörelser, sittställningar, idrottsrörelser med mera, samt olika motoriska tester och utvärderingsinstrument. Kursen utgår från teoretiska ämnen såsom motorisk kontroll och biomekanik, varvat med praktiska moment.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Nästa kurstillfälle är HT24

Kursen ges på halvfart med 8 träffar fysiskt alt. på distans, samt 2 examinationsdagar i slutet av terminen. 

Övriga delar av kursen är förlagd till lärplattformen Canvas. Examinationen sker via seminarier och inlämningsuppgifter under kursens gång, samt genom ett avslutande projektarbete.

Räkna med en intensiv termin som förändrar ditt sätt att se på rörelser i resten av ditt liv.

Varmt välkommen till kursen!

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och två dagar in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Schema

Schema publiceras senast två veckor innan kursstart. Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering. 

Senast genomförda kursanalys.

Kontaktuppgifter

Profile image

Wim Grooten

Kursansvarig och examinator
+46852488861

Ellinor Tenne

Utbildningsdministratör
Profile image

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får automatiskt tillgång till kursen i Canvas då du registrerar dig till kursen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

WG
Innehållsgranskare:
Ellinor Tenne
2024-01-31