För studenter på kursen Grundutbildning i Acceptance and commitment therapy 7,5 hp kurskod 9K8122

Detta är en kvalitetsgranskad ACT-utbildning för dig som arbetar med psykologisk behandling. Du får träna dina färdigheter och erhålla teoretisk och praktisk kunskap om hur ACT kan användas i kliniskt patientarbete. Lärargruppen är världsledande inom sina specifika områden inom ACT och har även varit del av att implementera ACT i medicinska, psykiatriska och prestationshöjande sammanhang.

Kursplan

Ansökan

Kursen planeras att ges igen VT 24. Anmälan öppnar den 2/10 på https://utbildning.ki.se/uppdragsutbildning/kursutbud

Schema

Kursen ges ej HT23

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontaktuppgifter

Profile image

Johanna Linde

Kursansvarig
Profile image

Lina Collsiöö

Kursadministratör
LC
Innehållsgranskare:
Lina Collsiöö
2023-09-13